• Svenska

Om utlandet Kina

Behövs vaccination

Det finns inga obligatoriska vaccinationer vid resor till Kina. På Stockholm läns landstings Vårdguiden kan du hitta reseråd angående Kina med tips om vilka vaccinationer som kan behövas.

Luften är mycket torr och dammig i Peking och norra Kina och detta i kombination med luftföroreningarna gör att personer med luftrörsproblem kan få extra besvär.

En giltig reseförsäkring är absolut nödvändig, eftersom sjukvård av europeisk standard kan bli mycket kostsam. Sjukdomsfall som kräver specialistvård sänds till Hongkong eller hemlandet för fortsatt vård. Engelsktalande läkare finns hos t.ex. International SOS, eller Beijing United Family Hospital.

Kina har under de senaste åren drabbats av allvarliga epidemier, såsom SARS 2003 och A H1N1-influensa 2009. Följ Världshälsoorganisationens (WHO) och Folkhälsomyndighetens webbsidor för att få en bild av hur eventuella epidemier i området utvecklas och vilka åtgärder som kan komma i fråga.

Sedan november 2016 pågår en spridning av fågelinfluensan H7N9 i Kinas östra provinser (främst Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, Anhui, Hunan, Fujian, Jiangxi och Hubei). Fågelinfluensa av typen H7N9 har uppträtt i Kina framför allt vintertid sedan 2013 men den nu pågående smittspridningen under vintersäsongen 2016-2017 har varit den största hittills. De flesta människor som insjuknat i Kina har haft nära kontakt med fjäderfä. Vid smitta kan människor utveckla allvarlig sjukdom men det har inte framkommit bevis för att sjukdomen smittar direkt mellan människor.

Resenärer till Kina bör undvika att besöka fågelmarknader (så kallade ”wet markets”). Noggrann handhygien i synnerhet efter djurkontakt är viktig liksom att endast äta kött från fågel om detta är väl genomstekt. Resenärer som utvecklar svår influensaliknande sjukdom inom 10 dagar efter vistelse i regioner med känd smittspridning av fågelinfluensan H7N9 bör vid sjukvårdskontakt upplysa om besökta resmål och eventuell exposition för fjäderfän eller fjäderfäprodukter, så att adekvat diagnostik och vård kan erbjudas. För ytterligare information om H7N9 se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Hälsa och vaccinationer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer