Meny

Kanada

Förnyelse av pass för vuxna i Kanada

Förnyelse av pass i Kanada kan endast göras på ambassaden i Ottawa. Du måste beställa tid innan du kommer genom, klicka här för onlinebokning.

Efter ansökan tar det 2-3 veckor innan passet är färdigt. Du kan hämta ditt pass på ett av våra konsulat i Kanada eller på ambassaden i Ottawa. Du måste hämta ditt pass personligen.

För en person som fyllt 18 år och som tidigare haft svenskt pass medtas följande handlingar (i original eller notarius publicus bevittnad kopia):

  • Ifylld blankett Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap: Passblankett_uppgifter_provning_svenskt_medborgars.PDF
  • Tidigare pass
  • Giltig fotolegitimation med namnteckning om passet har gått ut eller är förlorat
  • Kanadensiskt uppehållstillstånd, Permanent Residence Card eller kanadensiskt medborgarskapsdiplom (ej medborgarskapskortet) om du blivit kanadensisk medborgare efter 1 juli 2001 eller bevis om svenskt medborgarskap om du återfått ditt svenska medborgarskap efter den 1 juli 2001
  • Polisanmälan om passet är förlorat
  • Personbevis om du bott i Sverige, som visar tiden du bott där och ditt medborgarskap. Du kan begära personbevis genom att mejla till: servicejouren@skatteverket.se eller ringa Skatteverket på: + 46 8 564 851 60
  • Bevis om svenskt medborgarskap för den som är född utomlands och som fått svenskt medborgarskap genom ansökan
  • Beslut om svenskt medborgarskap för den som är född utomlands till svensk förälder och som har fått behålla sitt svenska medborgarskap efter 22-års dagen
  • Avgift via kontanter eller kreditkort erläggs vid ansökningstillfället.

Observera att du måste beställa tid innan besöket Det är upp till sökanden att bevisa sitt svenska medborgarskap och att skaffa samtliga erforderliga handlingar.
Namnändring kan inte göras i samband med passansökan. Passet utfärdas med den information som är registrerad hos Skatteverket. Information om namnförvärv.

 

Grundläggande information om: Förnyelse av pass för vuxna

Läs mer