Meny

Kanada

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Kanada

För barn under 18 år och som tidigare haft svenskt pass medtas följande handlingar (i original eller av notarius publicus bevittnad kopia). Observera att barnet måste åtföljas av en vårdnadshavare och att ni måste beställa tid innan besöket. Klicka här för onlinebokning.

 • Ifylld blankett Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap: Passblankett_uppgifter_provning_svenskt_medborgars.PDF
 • Tidigare pass. Om förlorat, medtas polisanmälan. .
 • Giltig fotolegitimation (om barnet har ett sådant) om passet har gått ut eller är förlorat.
 • Födelsebevis, om barnet aldrig bott i Sverige, som visar föräldrarnas namn.
 • Personbevis, om barnet bott i Sverige, som visar föräldrarnas namn. Du kan begära ett personbevis genom att mejla till: servicejouren@skatteverket.se eller ring: + 46 8 564 851 60
 • Skriftligt medgivande av båda föräldrarna:

  vardnadshavares_medgivande.PDF
  Om bara en av föräldrarna har vårdnaden skall detta styrkas med ett lagkraftvunnet vårdnadsbeslut.Föräldrarnas pass eller fotolegitimation med namnteckning

 • Om barnet inte är fött i Kanada: kanadensiskt uppehållstillstånd, Permanent Residence Card eller kanadensiskt medborgarskapsdiplom (ej medborgarskapskortet) om barnet blivit kanadensisk medborgare efter 1 juli 2001.

 • Avgiften erläggs med kontanter eller kreditkort vid ansökningstillfället.

För ungdomar under 18 år hämtas passet eller det nationella id-kortet av en vårdnadshavare. Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella id-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och det antecknas vid ansökningstillfället. Se till att ha med godkänd legitimation.
Observera! Det är upp till sökanden att bevisa sitt svenska medborgarskap och att skaffa samtliga erforderliga handlingar.

Information om medborgarskap och att behålla svenskt medborgarskap.

 

 

Grundläggande information om: Förnyelse av pass för barn under 18 år

Läs mer