Meny

Kanada

Ansökan om pass för barn under 18 år i Kanada

Barnet måste ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt ID-kort kan göras.

Information om namnanmälan och samordingsnummer.

När samordningsnumret har erhållits måste barnet medföljas av en vårdnadshavare och medta följande dokument i original eller av notarius publicus bevittnad kopia:

Följande dokument i original eller av notarius publicus bevittnad kopia) skall medtas vid passansökan: 

  • Ifylld blankett Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap.
  • Skriftligt medgivande av båda föräldrarna, se längst ned för länk. Om bara en av föräldrarna har vårdnaden, skall detta styrkas med ett lagkraftvunnet vårdnadsbeslut
  • Födelsebevis som visar båda föräldrarnas namn
  • Föräldrarnas pass eller fotolegitimation med namnteckning
  • Bevis på att en av föräldrarna var svensk då barnet föddes: kanadensiskt uppehållstillstånd, Permanent Residence Card eller kanadensiskt medborgarskapsdiplom (ej medborgarskapskortet)
  • Vigselbevis om endast fadern är svensk, gift med barnets utländska mor och barnet är fött före den 1 april 2015.  Barn födda efter den 1 april 2015 blir automatiskt medborgare i Sverige om någon av föräldrarna är svenska medborgare
  • Beslut om svenskt medborgarskap för barn som är fött utomlands till svensk far som inte är gift med modern                  
  • Om barnet inte är fött i Kanada: kanadensiskt uppehållstillstånd, Permanent Residence Card eller kanadensiskt medborgarskapsdiplom (ej medborgarskapskortet) om barnet  blivit kanadensisk medborgare efter 1 juli 2001.
  • Avgift erläggs vid ansökan via kontanter eller kreditkort vid ansökningstillfället.

Observera att du måste beställa tid innan besöket. Klicka här för onlinebokning.

För ungdomar under 18 år hämtas passet eller det nationella id-kortet av en vårdnadshavare. Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella id-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och det antecknas vid ansökningstillfället. Se till att ha med godkänd legitimation.

Det är upp till sökanden att bevisa sitt svenska medborgarskap och att skaffa samtliga erforderliga handlingar. 

Information om medborgarskap och att behålla svenskt medborgarskap.

Passblankett_uppgifter_provning_svenskt_medborgars.PDF

vardnadshavares_medgivande.PDF

Grundläggande information om: Ansökan om pass för barn under 18 år

Läs mer