Meny
  • Svenska

Om utlandet Kanada

Pass utomlands i Kanada

Den svenska ambassaden i Ottawa är numera den enda svenska passmyndigheten i Kanada. Den som ansöker om pass eller nationellt id-kort måste komma personligen till ambassaden. Detta gäller också barn. Observera att du måste beställa tid innan besöket.

Ambassaden tar för tillfället endast emot brådskande passansökningar. För att ditt ärende ska bedömas som brådskande ska ditt nuvarande pass gå ut inom tre månader. Använd ambassadens elektroniska  tidsbokningssystem.

Om du bokar en tid men ditt ärende inte är brådskande kommer tidsbokningen att ställas in.

Notera att det går att ansöka om förlängt uppehållstillstånd i Kanada med ett pass som gått ut under covid-19-pandemin. Gör det elektroniskt hos kanadensiska  migrationsmyndigheten.

Svenska medborgare på besök i Sverige kan ansöka om ett pass/id kort hos polisen. Kontakta det passkontor i Sverige där du avser att söka pass för att få besked om du behöver beställa tid och vilka dokument som krävs för att styrka identitet och svenskt medborgarskap. Det tar normalt ungefär en vecka att få passet. Det är också möjligt att hämta det färdiga passet hos en ambassad eller konsulat. Det tillkommer då en utlämningsavgift. Det tar vanligtvis ca 2-3 veckor från det att du söker pass till dess att det färdiga passet kan hämtas ut.

 

 

Pass utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer