• Svenska

Om utlandet Kanada

Registrering av nyfödd

Namnanmälan kan lämnas in till ambassaden eller närmaste konsulat. Rekvisition av samordningsnummer görs av ambassaden i samband med namnanmälan. Anmälan är kostnadsfri förutom en kuriravgift som tillkommer när ansökan lämnas in till ett konsulat. Barnet måste åtföljas av minst en vårdnadshavare.

Följande handlingar i original eller av notarius publicus bevittnad kopia ska medtas:

 • Namnanmälan undertecknad av båda vårdnadshavarna och av den sökanden om han eller hon har fyllt 12 år. Blankett finns här. Läs noggrant instruktionerna på sidan 2 gällande namnregler.
 • Födelsebevis som visar båda föräldrarnas namn.
 • Om mamman har ett personnummer, oavsett medborgarskap, intyg eller utdrag ur förlossningsjournal från sjukhuset där barnet föddes. Mamman måste styrka att det är hon som har fött barnet. Mammans namn, barnets födelsedatum och barnets kön måste tydligt framgå på intyget/förlossningsjournalen.
 • Svenskt pass för den svenska föräldern samt pass eller annan giltig fotolegitimation med namnteckning för den utländska föräldern.
 • Föräldrarnas vigselbevis om barnet är fött före 1 april 2015 och pappan är den svenska medborgaren.
 • Beslut om svenskt medborgarskap för barn som är fött utomlands till svensk far som inte är gift med modern (gäller ej för barn födda 1 april 2015 eller senare).
 • Har vårdanden beviljats den ene föräldern eller annan person krävs ett lagvunnet vårdnadsbeslut.

För den svenska föräldern, ETT av följande dokument:    

 • eTA
 • Kanadensiskt uppehållstillstånd
 • Permanent Resident Card
 • Kanadensiskt medborgarskapsdiplom (ej medborgarskapskortet) om du blivit kanadensisk medborgare efter 1 juli 2001.
 • Bevis på svenskt medborgarskap om du återfått ditt svenska medborgarskap efter 1 juli 2001 ELLER Beslut om svenskt medborgarskap för den som är född utomlands till svensk förälder och som fått behålla sitt svenska medborgarskap efter 22-års dagen.

Handläggningstiden är 1-2 månader om ansökan är komplett.

Det är upp till sökanden att bevisa sitt svenska medborgarskap och att skaffa samtliga erforderliga handlingar.

Ofullständiga ansökningar återsändes och behandlas inte.