• Svenska

Om utlandet Kanada

Förlust av pass

Om du har förlorat ditt pass eller nationella id-kort ska du anmäla det till den lokala polismyndigheten och till ambassaden (eller Polismyndigheten i Sverige) så att resehandlingen kan spärras.

Ett stöld- eller förlustanmält pass eller nationellt id-kort spärras alltid och uppgifterna lämnas vidare till Schengen Information System, SIS, och Interpol. Gränskontrollmyndigheter runt om i världen kontrollerar resehandlingar mot dessa register vid inresa i länder och därför kan ett upphittat pass eller nationellt id-kort aldrig användas efter att det har spärrats.  

Om du får tillbaka passet

Det är lika viktigt att du vänder dig till ambassaden eller polisen i Sverige om du skulle hitta eller få tillbaka ditt pass eller nationella id-kort så att resehandlingen kan makuleras. Har du fått ett nytt pass eller nationellt id-kort är du skyldig att lämna in det gamla för makulering. Den gamla resehandlingen ska under inga omständigheter användas.