• Svenska

Om utlandet Kanada

Förlust av pass

Om du har förlorat ditt pass eller nationella id-kort ska du anmäla det till den lokala polismyndigheten samt till ambassaden (elle rPolismyndigheten i Sverige) så att resehandlingen kan spärras.

Ett stöld- eller förlustanmält pass eller nationellt id-kort spärras alltid och uppgifterna lämnas vidare till Schengen Information System, SIS, och Interpol. Gränskontrollmyndigheter runt om i världen kontrollerar resehandlingar mot dessa register vid inresa i länder och därför kan ett upphittat pass eller nationellt id-kort aldrig användas efter att det har spärrats.   Om du får tillbaka passet

Det är lika viktigt att du vänder dig till ambassaden eller polisen i Sverige om du skulle hitta eller få tillbaka ditt pass eller nationella id-kort så att resehandlingen kan makuleras. Har du fått ett nytt pass eller nationellt id-kort är du skyldig att lämna in det gamla för makulering. Den gamla resehandlingen ska under inga omständigheter användas.

Förlust av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer