Om utlandet Kanada

Ansökan om pass för första gången

Barnet måste ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt ID-kort kan göras.

Information om namnanmälan och samordingsnummer.

När samordningsnumret har erhållits måste barnet medföljas av en vårdnadshavare och medta följande dokument i original eller av notarius publicus bevittnad kopia:

Följande dokument i original eller av notarius publicus bevittnad kopia) skall medtas vid passansökan: 

  • Ifylld blankett Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap.
  • Skriftligt medgivande av båda föräldrarna: vardnadshavares_medgivande. Om bara en av föräldrarna har vårdnaden skall detta styrkas med ett lagkraftvunnet vårdnadsbeslut.
  • Födelsebevis som visar båda föräldrarnas namn.
  • Om barnet inte är fött i Kanada: kanadensiskt uppehållstillstånd, Permanent Residence Card eller kanadensiskt medborgarskapsdiplom (ejmedborgarskapskortet) om barnet blivit kanadensisk medborgare efter 1 juli 2001.
  • Föräldrarnas pass eller fotolegitimation med namnteckning. Svensk förälder ska visa upp svenskt pass / nationellt id-kort.
  • Bevis på att en av föräldrarna var svensk då barnet föddes: kanadensiskt uppehållstillstånd, eTA, Permanent Residence Card eller kanadensiskt medborgarskapsdiplom (ej medborgarskapskortet) eller svenskt medborgarskapsbevis för den som återfått sitt svenska medborgarskapsbevis efter 1 juli, 2001.
  • Vigselbevis om endast fadern är svensk, gift med barnets utländska mor och barnet är fött före 1 april 2015. Barn födda efter 1 april 2015 blir automatiskt medborgare i Sverige om någon av föräldrarna är svenska medborgare.
  • Beslut om svenskt medborgarskap för barn som är fött utomlands till svensk far som inte är gift med modern.      

Avgiften betalas med debitkort, kreditkort eller kontanter vid ansökningstillfället.

Observera att du måste beställa tid innan besöket. Klicka här för onlinebokning.

För barn under 18 år hämtas passet eller det nationella id-kortet av en vårdnadshavare.  Se till att ha med godkänd legitimation. Pass för barn under 12 år är giltiga i 3 år. 

Observera! Det är upp till sökanden att bevisa sitt svenska medborgarskap och att skaffa samtliga erforderliga handlingar. 

Information om medborgarskap och att behålla svenskt medborgarskap.