• Svenska

Om utlandet Jordanien

Om Jordanien

Jordanien är beläget i Mellanöstern och gränsar till Israel, det ockuperade västbanken, Irak, Saudiarabien och Syrien. Mer än 75 procent av landets yta klassificeras som öken eller halvöken. Jordanien är fattigt på naturresurser och bristen på vatten utgör ett stort problem för landets utveckling.

Jordanien är en monarki där kungen har stor makt. Han är överbefälhavare, utnämner premiärministern samt medlemmarna i senaten. Partipolitiken är svag och kungens och regeringens maktbas utgörs främst av landets beduinstammar samt armén. Senaste parlamentsvalet ägde rum i januari 2013. Den jordanska regimen uttrycker en vilja att verka för demokratisering och ekonomisk reform. Under senaste decennierna har ansträngningar gjorts för att modernisera landet med satsningar på ekonomi, utbildning och hälsa, men i praktiken är reformtakten återhållen.

Den ursprungliga jordanska befolkningen är främst beduiner. Sedan självständigheten från Storbritannien 1946 har befolkningens samman­sättning förändrats radikalt, mer än hälften av invånarna i dag är till ursprunget palestinier. De flesta av dem kom till Jordanien i samband med krigen mot Israel 1948-49 och 1967 och Kuwaitkrisen 1990-1991. Majoriteten av dem har i dag jordanskt medborgarskap och har levt i landet i generationer. Efter Irak-kriget 2003 kom stora irakiska flyktingströmmar till Jordanien. Inbördeskriget i Syrien har nu lett till en förnyad flyktingkris vilket innebär ytterligare börda för ett land som redan har begränsade resurser, inte minst energi och vatten.

Jordaniens nuvarande gränser grundar sig på det brittiska mandatet Transjordanien från 1921. Detta mandat upphörde 1945 och det hashimitiska kungadömet Jordanien utropades den 25 maj 1946 (Jordaniens nationaldag). Under de strider som följde på britternas återtåg ur Palestina 1948 ockuperade Jordanien de delar av Palestina, som nu utgör Västbanken. Denna ockuperades av Israel 1967. 1988 hävde Jordanien kvarvarande administrativa och legala band med Västbanken. Jordanien har nu inga territoriella krav på Israel eller den Palestinska myndigheten (PA).

Jordanien regerades mellan 1952 och början av 1999 av kung Hussein. Han efterträddes av sin äldste son, Abdullah II, i februari 1999.

Jordanien har deltagit i krig med Israel 1948 och 1967 samt haft en inbördeskrigsliknande konflikt med PLO 1970. Sedan dess har relativ politisk stabilitet rått i landet. Ett historiskt fredsavtal slöts med Israel 1994. Sedan september 2014 deltar Jordanien i den internationella koalitionen mot ISIL.

Läs på om ditt resmål

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer