• Svenska

Om utlandet Japan

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Från och med den 11 oktober är det återigen möjligt att som turist besöka Japan viseringsfritt i max 90 dagar. Vaccinpass krävs för inresa, alternativt ett intyg om negativt covid 19-test. Mer detaljer nedan.

Lägesuppdatering covid-19

Japanska hälsoministeriet har uppdaterad information om smittspridningsläget samt råd på sin hemsida. För Tokyo, se mer information om läget här. Information om läget i Osaka finns här.  Se även information om situationen i Japan på WHO:s hemsida

Särskilda inresebestämmelser

Från den 11 oktober återinförs viseringsfrihet under max 90 dagar till Japan. Information om de nya bestämmelserna uppdateras på japanska utrikesministeriets hemsida:Measures for Resuming Cross-Border Travel | Ministry of Foreign Affairs of Japan (mofa.go.jp)

Följande gäller: 

För vuxna

Är du vaccinerad med minst tre doser behöver du bara uppvisa ett vaccinpass.
Är du ovaccinerad krävs intyg om ett negativt covid-19-test 72 timmar före avresa.
COVID-19 Negative Test Result Certificate before departure|Border Measures|Ministry of Health, Labour and Welfare|Government of Japan (mhlw.go.jp)

För barn

6 till 18 år
Om vårdnadshavaren är vaccinerad behöver barnet inte uppvisa något vaccinpass eller testresultat.
Om vårdnadshavaren är ovaccinerad krävs intyg om ett negativt covid-19 test 72 timmar före avresa.

Yngre än 6 år
Barnet behöver inte uppvisa något vaccinpass eller testresultat oberoende av om vårdnadshavaren är vaccinerad eller ej.

Mer information gällande Fast track:

Fast Track (mhlw.go.jp)

För studier eller arbete i Japan krävs visum, vänligen kontakta japanska ambassaden i Stockholm.

 

Det är viktigt att noga kontrollera och följa de japanska myndigheternas anvisningar, och kontaktar japanska ambassaden i Stockholm för eventuella behov av klarlägganden.

Se även länk till japanska justitieministeriet

För information om inreserestriktioner till Narita Airport, se: https://www.narita-airport.jp/en

För information om Haneda Airport, https://tokyo-haneda.com/en

Lokala restriktioner

Myndigheterna uppmanar generellt till att hålla avstånd, att undvika de "3C" ("closed spaces, crowded places, close contact setting"), samt att bära munskydd. Allmänna råd finns här. 

Rekommendationer till boende i Tokyo finns på Tokyo Metropolitan Government.

Råd till svenska resenärer

Ambassaden rekommenderar svenska medborgare i Japan att följa händelseutvecklingen och de lokala myndigheternas anvisningar. För mer information, se Japan National Tourism Organization. Mer information finns även på japanska hälsoministeriet.

Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning, se vidare här. 

Vid covid-19 symptom ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov. 

Resenärer bör alltid ha giltig reseförsäkring, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Information och kontakter i Japan

Vaccination i Japan

Utländska medborgare som är bosatta i Japan är inkluderade i den nationella planen för vaccination mot covid-19 och vaccineras kostnadsfritt. Det japanska vaccinationsprogrammet omfattar alla personer över fem år. 

Den japanska regeringen har lanserat en engelsk websida med information om vaccinationen i Japan. Läs mer här

Stöd till utländska medborgare

Tokyo Coronavirus Support Center for Foreign Residents (TOCOS) ger råd till utländska medborgare i Tokyo: telefonnummer 0120-296-004. TOCOS är öppet vardagar 10.00-17.00. Se här.  

Japan National Tourism Organization är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året: telefonnummer 050-3816-2787.

Det finns ett supportcenter i Tokyo för utländska medborgare, Foreign Residents Support Center (FRESC). Läs mer på FRESC:s hemsida. Vidare finns konsultationstjänster i varje prefektur för frågor om läkarundersökningar, se mer information här. 

Information och kontakter i Sverige

Vaccination i Sverige

Regeringen informerar här om vad som gäller för vaccination i Sverige,  regeringens frågor och svar

Information finns även på: 

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Frågor och svar vaccinering | SKR

Kontakter på UD

För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på +46 8 405 5005. 

Svenska resenärer uppmanas att ladda ner appen UD Resklar. Har du inte anmält din utlandsvistelse är det bra att göra det.

Läs UD:s rekommendationer kring nya coronaviruset här

Folkhälsomyndigheten

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här. 

Inresa till Sverige

Den 1 april togs inreseförbudet för personer som reser till Sverige från länder utanför EU/EES bort.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inresa till Sverige finns här. 

Senast uppdaterad 06 feb 2023, 10.55