• Svenska

Om utlandet Japan

Aktuella frågor och svar om COVID-19 i Japan

Ambassaden uppdaterar löpande reseinformationen. Situationen förändras och svaren nedan kan snabbt bli inaktuella. Resenärer uppmanas därför att följa uppdateringen via media och nationella och lokala myndigheters rekommendationer.

Kontaktuppgifter till en hjälplinje på Japan National Tourism Organization hittar du här. De tar emot samtal på engelska. 

NHK World har information om dagsläget på engelska här.

Ambassadens reseinformation uppdateras löpande utifrån den bästa information som finns tillgänglig för stunden. Läs nedan frågor och svar.

Har ambassadens öppettider ändrats?

Ambassaden är öppen. Men för att följa de japanska myndigheternas rekommendationer och skydda mot smittspridning fortsätter flera ur personalen att arbeta hemifrån. Ambassaden tar mot den bakgrunden emot besökare för konsulära ärenden endast efter tidsbokning (gäller även hämtning av pass). Se vidare vår hemsida gällande pass.
För övriga frågor, skicka en e-post till ambassaden.tokyo@gov.se. Ambassadens växel är öppen helgfri måndag – fredag 09.00-12.00, 15.00-17.00.

 Japan har inreseförbud från många europeiska länder. Vad innebär det?

Från och med den 27 mars råder inreseförbud till Japan för alla utländska medborgare som befunnit sig i Sverige, och många andra länder, under de senaste 14 dagarna. Listan över länder från vilka det råder inreseförbud för utländska medborgare har flera gånger ändrats. Mer information här.

Inga svenska medborgare som befunnit sig i dessa länder tillåts därför resa in. Svenska medborgare som bor i Japan får återvända till Japan efter resa utomlands. Viktigt är att noga planera sin resa och att följa de japanska myndigheternas anvisningar. Bland annat finns krav på covid-19 test före avresan till Japan och karantän i två veckor i Japan efter ankomst. Japanska utrikesministeriet har detaljerad information om reglerna här

Sedan den 21 mars gäller redan inreserestriktioner till Japan från många europeiska länder, häribland Sverige. Rätten till 90-dagars viseringsfrihet för svenska medborgare upphävdes. Alla visum som utfärdats före den 20 mars upphävdes också.

Svenska medborgare som för närvarande befinner sig i Japan som tillfälliga besökare kan stanna i Japan till slutet av den beviljade perioden på 90 dagar. Om visumet måste förlängas, kontakta Japan Immigration Bureau.

Jag kommer inte härifrån och mitt japanska visum går ut idag, kan ni förlänga det?

Japan Immigration Bureau bistår med förlängningar av viseringar.

UD har förlängt avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder flera gånger. Vad är skillnaden mellan avrådan från icke nödvändiga resor och alla resor?

Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande beslutade UD den 14 mars att avråda från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan har därefter förlängts flera gånger. För närvarande gäller avrådan från icke-nödvändiga resor till länder utanför EU, EES, och Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. Flera europeiska  länder är undantagna. 

Icke nödvändiga resor avser besöks-och turistresor. Alla resor omfattar även affärsresor och officiella resor.

INRESA TILL SVERIGE

Vad innebär beslutet om tillfälligt inreseförbud till Sverige?

Det innebär att regeringen tillfälligt stoppar icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa, för att hindra spridningen av coronaviruset. Det har gällt sedan i mars och har förlängts flera gånger, senast den 17 december fram till och med den 31 mars 2021. Några länder finns på listan för undantag. Bosatta i Japan, oavsett nationalitet, är undantagna från inreseförbudet. Den 30 juni rekommenderade Europeiska kommissionen medlemsstaterna att släppa inreseförbudet för 14 länder, inklusive Japan. Den 2 juli beslutade regeringen att lätta på inreserestriktionerna för ett antal länder, inklusive Japan.

Svenska medborgare och andra som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända hem. Även andra personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige kommer fortfarande att kunna resa hit. 

Läs mer på regeringens hemsida här. 

Vad innebär det här för svenskar som befinner sig utomlands?

Svenska medborgare som återvänder hem kommer att kunna resa in i Sverige trots det tillfälliga inreseförbudet.

Kommer personer som bor utomlands kunna hälsa på anhöriga i Sverige?

Det beror på vilket land de reser från. Huvudregeln är att personer som reser från ett land som inte ingår i EES (plus Schweiz) kommer att nekas inresa. Undantag kan dock göras för bland annat trängande familjeskäl, men hur detta ska bedömas är en fråga för Polismyndigheten. Svenska medborgare som är bosatta utomlands omfattas inte av det här beslutet.

Länk till polisen för mer information.

Vilka omfattas av inreseförbudet?

Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES samt Schweiz. Regeringen har beslutat om ett tillfälligt inreseförbud vid resor till Sverige från Danmark eller Storbritannien. Beslutet gäller från den 22 december 2020 till och med den 21 januari 2021.

Undantag från inreseförbudet ska göras för bland annat personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige samt personer som är medborgare i en annan EES-stat eller som är familjemedlemmar till en sådan person, som behöver resa in i landet för att kunna återvända till sina hem. Även utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, det kan exempelvis handla om hälso- och sjukvårdspersonal, personer som arbetar med transport av varor och personer med trängande familjeskäl. Lista på de länder som är undantagna finns i länken.
Läs mer här.

Hur länge kommer gränserna att vara stängda?

Inreseförbudet gäller till och med den 31 mars 2021, med undantag av vissa länder. 

Vad gäller för personer som bor i Danmark eller ett annat nordiskt grannland och som jobbar i Sverige?

Norge och Finland omfattas inte av inreseförbudet eftersom de tillhör EES-området. För Danmark gäller ett tillfälligt inreseförbud till och med den 21 januari 2021.

Senast uppdaterad 13 jan 2021, 13.54