• Svenska

Om utlandet Italien

Frihetsberövad i Italien

Ambassaden kan inte påverka eller ingripa i  rättsprocessen om du blir frihetsberövad i Italien. Ambassaden verkar för att du får offentlig försvarare utsedd och kan om du vill, hjälpa till att förmedla kontakt med din familj. Om du inte ger ett sådant tillstånd, kan UD på grund av sekretess inte informera dina anhöriga om din situation. Om den frihetsberövade är omyndig är huvudregeln att vårdnadshavarna underrättas.

Om du vill kommer ambassaden att begära tillstånd att besöka dig. Ambassaden följer också rättsprocessen, och UD kan hålla dina anhöriga i Sverige informerade fortlöpande.

Frihetsberövad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer