• Svenska

Om utlandet Italien

UD:s avrådan från icke nödvändiga resor

Angående UD:s reseavrådan som beslutades den 14 mars 2020 och som sedermera har förlängts, gäller nu följande:

1) För samtliga länder som inte omfattas av punkt 2 och punkt 3
nedan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med
den 15 april 2021.

2) UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor
till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland,
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco,
Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern,
Vatikanstaten och Österrike. Dessa länder är fortsatt undantagna
från avrådan från icke nödvändiga resor.

3) Tidigare beslut om att återinföra avrådan från icke nödvändiga
resor till Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland samt
Norge gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 26 jan 2021, 09.36