Meny
  • Svenska

Om utlandet Italien

Angående UD:s avrådan från icke nödvändiga resor

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, har UD beslutat följande:

Från och med den 21 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien.

UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet (Estland, Irland, Lettland, Litauen, Malta och Slovenien) förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 7 oktober 2020.

UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU,EES samt Schengenområdet, till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

Senast uppdaterad 21 sep 2020, 13.56