Meny
  • Svenska

Om utlandet Italien

Inreseförbud i Sverige enligt beslut från Europeiska rådet

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts vid tre tillfällen i enlighet med rekommendationer av kommissionen. Nu har regeringen beslutat om ytterligare en förlängning av inreseförbudet till och med den 7 juli 2020.

I syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott har regeringen, i linje med Europeiska rådets och kommissionens uppmaning till EU:s medlemsländer, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige. Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som önskar resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES (EU-länder, Storbritannien, Norge, Island och Liechtenstein) samt Schweiz. Undantag för personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige samt personer som är medborgare i en EES-stat och deras familjemedlemmar, som behöver resa in i Sverige för att kunna återvända till sina hem. Personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, t.ex. hälso- och sjukvårdspersonal eller personer som arbetar med transport av varor. Inreseförbudet omfattar inte svenska medborgare. Beslutet gäller efter förlängning till den 7 juli. Du kan läsa mer om beslutet på Regeringskansliets hemsida.

Mer ingående information om gällande inreseförbudet och undantag från detta på polisens hemsida.

Senast uppdaterad 26 jun 2020, 12.42