• Svenska

Om utlandet Italien

Resa in i Sverige från utlandet

Krav på att uppvisa negativt Covid-19-test för icke svenska medborgare över 18 år som reser in i Sverige från utlandet

Från och med den 6 februari fram till 31 mars 2021, för att resa in i Sverige från utlandet, är det nödvändigt att kunna uppvisa ett negativt molekylärt eller antigentest för Covid-19 som vid inresa i Sverige inte får vara äldre än 48 timmar. Testresultatet, datum och personuppgifter ska klart framgå på svenska, engelska, norska eller danska. Utländska medborgare som är 18 år eller äldre omfattas av testkravet. Du kan läsa mera om beslutet på regeringens hemsida.

Regeringens- och Folkhälsomyndighetens hemsidor kan du även läsa allmänna frågor och svar angående Covid-test för inresa i Sverige.

Rekommendationer om Covid-test och isolering för svenska medborgare vid ankomst till Sverige från utlandet
I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vuxna och barn i förskoleklass och uppåt (personer födda 2014 eller tidigare) som nyligen varit utomlands bör isolera sig i sju dagar och testa sig direkt vid ankomst till Sverige och sedan igen efter fem dagar. Detta gäller oavsett vilka länder du har besökt och oavsett om du tidigare haft covid-19. Isolering gäller även om testresultaten för covid-19 är negativa. Barn, oavsett ålder, ska också följa rekommendationen att stanna hemma och undvika nära kontakter. Vid genomfört test inom 48 timmer före inresa till Sverige är det inte nödvändigt med test i samband med ankomst, men du bör fortfarande testa dig på dag fem och isolera dig. Dem som arbetspendlar över den svenska gränsen rekommenderas att testa sig för covid-19 en gång i veckan.

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet till tillgängliga på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Covid-test på Arlanda för boende i Stockholm
Det finns möjlighet till PCR-provtagning för inresande på Stockholm Arlanda Airport ankomsthall terminal 5 där svenska medborgare som bor i Stockholms län och personer som bor i Stockholms län och har uppehållstillstånd kan testa sig kostnadsfritt direkt vid ankomst. Provtagningsbåsen är tillgängliga dygnet runt och finns intill passkontrollerna. Det är även möjligt att beställa ett kit för egen provtagning i hemmet enligt instruktion på 1177 Vårdguiden.

Region Stockholm: PCR-provtagning för inresande öppnar i Arlandas ankomsthall

De resenärer som inte bor i Stockholms län rekommenderas att provta sig vid ankomst till sin slutdestination så att smittspårning kan göras av de regionala smittskyddsmyndigheterna.

Tillfälligt inreseförbud för resor till Sverige från Danmark, Norge och Storbritannien
För att minska och hindra smittspridningen av en ny typ av covid-19 har Sverige infört ett inreseförbud för resor från Danmark, Norge och Storbritannien. Inreseförbudet gäller alla resor från ovannämnda länder, inklusive transit, beslutet gäller fram till 31 mars 2021. Svenska medborgare omfattas inte av beslutet då de har en ovillkorlig rätt att resa in i Sverige. 

Inreseförbud i Sverige enligt beslut från Europeiska rådet
Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars 2020 och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts efter rekommendationer av kommissionen och EU:s ministerråd. Regeringens senaste beslut om förlängning innebär att inreseförbudet nu gäller till och med den 31 mars 2021. Läs mer på Regeringens hemsida.

Tillfällig begränsning av icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU/EES, med undantag från Schweiz samt andra nedan namngivna länder
Den snabba spridningen av coronaviruset inom EU är en internationell angelägenhet som kräver koordinerade åtgärder. Medlemsstaterna har ställt sig bakom en uppmaning om att begränsa icke-nödvändiga resor till EU. Inreseförbudet i Sverige gäller för alla utländska medborgare som önskar resa in i Sverige från ett land som inte ingår i Europeiska Unionen, Island, Liechtenstein samt Schweiz (med undantag från Danmark varifrån det för tillfället råder inreseförbud till Sverige). Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet då de har en ovillkorlig rätt att resa in i Sverige. 

Nedan listade länder bedöms ha en låg risk för smittspridning. Utländska personer, som kan dokumentera att de är bosatta i dessa länder och som även uppfyller inresevillkoren enligt Schengens gränskodex och viseringskodexen, undantas från inreseförbudet i Sverige. Vilka länder som kommer uppfyller kriterierna för att kunna undantas, bedöms löpande och listan kommer uppdateras varannan vecka. Frågor kring urvalet hänvisas till EU och regeringen.  

Nuvarande undantagsländer:

  • Australien
  • Nya Zeeland
  • Rwanda
  • Singapore
  • Sydkorea
  • Thailand

Tidigare fanns flera länder på listan, men dessa länder har tagits bort efterhand som de inte längre har bedömts uppfylla undantagskriterierna.

Polismyndigheten kan inte garantera att det kommer gå att resa in i Sverige på ett specifikt datum i framtiden då situationen ändras och regler kommer anpassas till gällande läge. Uppdateringar kommer att publiceras löpande på polisens hemsida och regeringens Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige.

Senast uppdaterad 24 feb 2021, 11.51