• Svenska

Om utlandet Italien

Resa in i Sverige från utlandet

Inreseregler till Sverige från ett EES-land eller Liechtenstein

Från och med den 12 augusti 2021 vid inresa i Sverige från ett EES-land ska man kunna uppvisa EU:s digitala covid-certifikat. 

Svenska och nordiska medborgare är av svenska myndigheter undantagna från kravet att uppvisa EU:s digitala covid-certifikat vid inresa i Sverige. Det gäller även för personer som är under 18 år och personer med uppehållstillstånd i Sverige. På polismyndighetens hemsida kan du finna uppdaterad information angående inresa i Sverige från utlandet. 

Vid avresa från en italiensk flygplats råder krav att uppvisa EU:s digitala covid-certifikat utfärdat tidigast efter 14 dagar räknat från datumet för den första eller enda dosen av covid-19-vaccin, ett negativt covid-test eller friskförklaring från Covid-19. Man bör även informera sig genom flygbolaget och lokala myndigheter i eventuellt transitland angående eventuella restriktioner. För reseinformation för länder inom Europa se Re-open EU (europa.eu) eller välj ditt transitland på Swedenabroad.

EU:s digitala Covid-certifikat för resa inom EU, Island, Liechtenstein och Norge

EU:s digitala covid-certifikat (även kallat digitalt grönt intyg eller covidbevis) fungerar som bevis för att en person antingen är vaccinerad mot covid-19, har fått ett negativt testresultat eller har tillfrisknat från covid-19. Intyget kan användas i samtliga EU-länder, Island, Liechtenstein och Norge.

Innehavare av EU:s digitala Covid-certifikat (EUDCC) får resa in i Sverige utan ytterligare restriktioner (testning eller karantän), på villkor att deras intyg innehåller antingen:

  • Bevis på vaccination: inresa i Sverige tillåts tidigast efter 14 dagar räknat från datumet för den första eller enda dosen av covid-19-vaccin. Endast vaccin godkända enligt förordning (EG) 726/2004. 

  • Bevis på negativt molekylärt/PCR eller antigent testresultat: intyget utfärdas inom några timmar och gäller för inresa i Sverige i 72 timmar från testtillfället

  • Bevis på friskförklaring från Covid-19: Utfärdas intyget dagen efter friskförklaringen och gäller i 180 dagar (6 månader)*

För information om hur man laddar ner EU:s digitala Covid-certifikat:

Mer information angående EU:s digitala Covid-certifikat på Europeiska kommissionens webbplats.

Tillfällig begränsning av icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU/EES, med undantag från Schweiz samt andra nedan namngivna länder

Medlemsstaterna har ställt sig bakom en uppmaning om att begränsa icke-nödvändiga resor till EU. Inreseförbudet i Sverige gäller för alla utländska medborgare som önskar resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EU/EES, Andorra, Monaco, Schweiz, San Marino eller Vatikanstaten. Personer med medborgarskap i något av ovannämnda länder omfattas inte av inreseförbudet.

Utlänningar som tillåts resa in i Sverige från ett land utanför EES, måste kunna uppvisa ett giltigt intyg om negativt covid-19-test (molekylärt/PCR eller antigen/snabb-test) som vid inresa i Sverige inte är äldre än 48 timmar. Mer information på polisens hemsida.

Inreseförbud i Sverige enligt beslut från Europeiska rådet

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars 2020 och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts efter rekommendationer av kommissionen och EU:s ministerråd. Regeringens senaste beslut om förlängning innebär att inreseförbudet nu gäller till och med den 31 oktober 2021. Läs mer på Regeringens hemsida.

Polismyndigheten kan inte garantera att det kommer gå att resa in i Sverige på ett specifikt datum i framtiden då situationen ändras och regler kommer anpassas till gällande läge. Uppdateringar kommer att publiceras löpande på polisens hemsida och Frågor och svar om inreseförbud till Sverige - Regeringen.se

Senast uppdaterad 17 sep 2021, 13.31