Meny
  • Svenska

Om utlandet Italien

Inreseförbud i Sverige enligt beslut från Europeiska rådet

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts vid flera tillfällen efter rekommendationer av kommissionen. Regeringen har nu beslutat om ytterligare en förlängning av inreseförbudet till och med den 31 oktober 2020.

I syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott har regeringen, i linje med Europeiska rådets och kommissionens uppmaning till EU:s medlemsländer, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige. Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som önskar resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES (EU-länder, Storbritannien, Norge, Island och Liechtenstein) samt Schweiz. Undantag för personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige samt personer som är medborgare i en EES-stat och deras familjemedlemmar, som behöver resa in i Sverige för att kunna återvända till sina hem. Personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, t.ex. hälso- och sjukvårdspersonal eller personer som arbetar med transport av varor. Inreseförbudet omfattar inte svenska medborgare. Beslutet gäller efter förlängning till den 31 oktober 2020. Du kan läsa om frågor och svar angående det tillfälligt inreseförbudet till EU via Sverige Regeringskansliets hemsida.

Mer ingående information om gällande inreseförbudet och undantag från detta på polisens hemsida.

Senast uppdaterad 28 aug 2020, 09.25