Meny
  • Svenska

Om utlandet Italien

Allmän information om smittspridning

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00 För akuta konsulära nödsituationer utanför ambassadens öppettider når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser. Hit kan du t ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning, på deras hemsida kan du finna information angående COVID-19: 

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här.

ECDC och WHO:s webbsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

italienska hälsovårdsmyndighetens hemsida kan du finna information och svar på frågor angående den pågående pandemin.

Smittade personer eller personer som uppvisar symptom av sjukdomen uppmanas stanna i sitt boende och kontakta italienska folkhälsomyndigheten på telefonnummer 1500  för information. Även regionala nummer har tillsatts för hälsovårdsinformation. 

Senast uppdaterad 17 aug 2020, 15.30