• Svenska

Om utlandet Italien

Allmän information

Allmänna råd och rekommendationer

Man ska undvika att ta i hand genom att hälsa på avstånd och alltid hålla ett säkerhetsavstånd på minst en meter från andra personer. Personer med en kroppstemperatur över 37,5 ska stanna i hemmet och undvika sociala kontakter. Obligatorisk självisolering gäller för personer som har testats positiva till covid-19, ovaccinerade personer som varit i direktkontakt med bekräftat smittade personer eller personer som uppvisar symptom på sjukdomen. 

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning, på deras hemsida kan du finna information angående covid-19:

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här.

Swedenabroad

Om du har frågor  kring covid-19 och resande och inte hittar den information du sökte här på ambassadens hemsida kan du konsultera Swedenabroad:s generella sida: Generella råd till resenärer

Italienska hälsovårdsmyndigheten

italienska hälsovårdsmyndighetens hemsida kan du finna information och svar på frågor angående den pågående pandemin i Italien.

Smittade personer eller personer som uppvisar symptom av sjukdomen uppmanas stanna i sitt boende och kontakta italienska folkhälsomyndigheten på telefonnummer 1500  för information. Även regionala nummer har tillsatts för hälsovårdsinformation. 

Europeiska smittskyddsmyndigheten och Världshälsoorganisationen

ECDC och WHO:s webbsida finns information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Appen Immuni

Här kan du ladda ner italienska Appen Immuni som ger dig en pushnotis om du vistats under mer än 15 minuter i närheten av bekräftat smittad person (som också laddat ner Appen).

Senast uppdaterad 05 sep 2022, 09.56