• Svenska

Om utlandet Italien

Allmän information om smittspridning

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning, på deras hemsida kan du finna information angående COVID-19:

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här.

ECDC och WHO:s webbsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

italienska hälsovårdsmyndighetens hemsida kan du finna information och svar på frågor angående den pågående pandemin.

Smittade personer eller personer som uppvisar symptom av sjukdomen uppmanas stanna i sitt boende och kontakta italienska folkhälsomyndigheten på telefonnummer 1500  för information. Även regionala nummer har tillsatts för hälsovårdsinformation. 

Senast uppdaterad 11 jan 2021, 10.47