Meny
  • Svenska

Om utlandet Italien

Båt och flygförbindelser i Italien

Både flyg och båtförbindelser för passagerare med Sardinien och Sicilien är fortfarande relativt begränsade. 

Krav på att använda munskydd råder på flygplatser, ombord på flygplan, i hamnområden och ombord på färgor. Kontroll av kroppstemperatur genomförs på samtliga passagerare både vid inkommande och avgående flyg och båtresa. Ett säkerhetsavstånd på minst en meter från andra personer ska säkerhetsställas. 

Vad gäller flygförbindelser rekommenderar ambassaden att man tar kontakt med respektive flygbolag och flygplats för information. Lista över Italiens flygplatser och deras hemsidor på "Italian Civil Aviation Authority's" hemsida. Information om tågresor i Italien på Trenitalia och Italo:s hemsidor.

Senast uppdaterad 18 jun 2020, 16.13