• Svenska

Om utlandet Italien

Restriktioner på nationell nivå

För att hindra ökad smittspridning har Italiens regering genom dekret infört specifika restriktioner som gäller på nationell nivå.

Fram till den 27 mars har italienska myndigheter vidtagit åtgärder för att begränsa bland annat förflyttningar mellan regioner och kommuner. Läs mer om detta under rubriken regionala regler och restriktioner i nedanstående meny.

Landets regioner har delats upp i fyra olika riskzoner: vit, gul, orange och röd.

På nationell nivå råder följande följande restriktioner:

 • det är  förbjudet att förflytta sig mellan olika regioner om inte av arbetsskäl, hälsoskäl eller andra absolut nödvändiga skäl som går att styrka;
 • krav på att bära munskydd som täcker mun och näsa i offentligheten. Kravet gäller såväl inomhus som utomhus, med undantag för privata hem;
 • discotek och danslokaler är stängda.

I regioner klassade som gul, orange och röd zon råder följande restriktioner:

 • förbjudet att förflytta sig utanför hemmet mellan klockan 22.00 och 05.00 om inte på grund av arbets- och hälsoskäl eller andra absolut nödvändiga skäl;
 • förbjudet att skapa folksamlingar;
 • biografer, teatrar, konserthus, museum, mässor, gym, badhus, nöjesparker och spa är stängda. Undantag för museum i regioner som tillhör gul zon som är öppna under vardagar;
 • fester är förbjudna både inomhus och utomhus, detta gäller även fester som följer i samband med både borgerliga och religiösa ceremonier;
 • skidanläggningar kommer att hållas stängda, för närvarande, fram till den 5 mars 2021;
 • efter klockan 18.00 är det förbjudet att förtära både mat och dryck på allmänna platser;
 • kongresser och andra typer av events är endast tillåtna i digital form;
 • sportevents på nationell nivå tillåts efter godkännande av CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano);
 • lokaltransporten får fyllas endast till 50% av sin kapacitet;
 • alla former av spel i barer och tobaksaffärer är förbjudna.

Samtliga personer som befinner sig i Italien omfattas av beslutade åtgärder.

Här kan du ladda ner blanketten för självförsäkran som ska fyllas i om man under rådande förbud har giltigt skäl att förflytta sig.

Företag ska fortsätta att begränsa personalstyrkan till minimumnivå och i största möjliga utsträckning omorganisera till hemarbete eller/och införa arbetsskift. Det fortsätter att vara förbjudet att ha medföljare till akutmottagningar eller besöka personer som är tillfälligt inlagda för sjukvård om inte vårdpersonal meddelar annat.

Man ska undvika att ta i hand genom att hälsa på avstånd och alltid hålla ett säkerhetsavstånd på minst en meter från andra personer. Personer med en kroppstemperatur över 37,5 ska stanna i hemmet och undvika sociala kontakter. Obligatorisk självisolering gäller för personer som varit i direktkontakt med bekräftat smittade personer eller personer som uppvisar symptom på sjukdomen. 

Landets invånare uppmanas alltid att självmant begränsa sina rörelser till att endast förflytta sig från hemmet på grund av arbetsskäl, studieskäl, hälsoskäl eller andra absolut nödvändiga skäl. 

Dekret i sin helhet finns att ladda ner på italienska inrikesministeriets hemsida. Frågor och svar på allmänna frågor angående COVID-19 och gällande dekret på italienska utrikesministeriets hemsida (på flera språk). Du kan även finna uppdaterad information på italienska nyhetsbyrån ANSA:s hemsida. 

Ambassaden följer noga utvecklingen och uppmanar svenskar att följa lokala myndigheters anvisningar och händelseutvecklingen genom media. 

Senast uppdaterad 01 mar 2021, 09.12