Om utlandet Italien

Rekvisition av samordningsnummer i Italien

Barn som är födda utanför och som aldrig varit folkbokförda i Sverige måste begära ett samordningsnummer innan det är möjligt att ansöka om svenskt pass eller ID-kort. Har vårdnadshavarna till ett barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Ambassaden tar endast emot anmälan om namn och rekvisition av samordningsnummer om avsikten är att ansöka om pass eller nationellt ID-kort för barnet.

Önskar föräldrarna endast göra en namnanmälan för barnet och inte ansöka om pass eller nationellt ID-kort ska blanketten sändas av föräldrarna direkt till Skatteverket i Sollefteå tillsammans med de handlingar som uppges på blanketten SKV 7750 längst ner till höger. Handlingar ska vara bestyrkta av valfri myndighet.
 
Adress:

Skatteverket
Folkbokföringsenheten
S-881 52 Sollefteå
Sweden

Rekvisition av samordningsnummer

Beställningen kan lämnas in på närmaste konsulat eller på ambassaden, barnet samt en vårdnadshavare måste vara närvarande. 


Observera att en person som är född före 1 april 2015 av ett ogift par där endast fadern är svensk medborgare måste göra en anmälan om svenskt medborgarskap innan det är möjligt att begära ett samordningsnummer.

Följande handlingar ska bifogas i original vid rekvisition av samordningsnummer samt anmälan om namn vid ambassaden i Rom:

 • blankett SKV 7750 ifylld och påskriven av båda föräldrarna (samt barnets samtycke om det har fyllt 12 men ej 18 år);
 • har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas;
 • barnets födelseattest från kommunen där båda föräldrarnas namn framgår (estratto di nascita con generalità);
 • ett italienskt registerutdrag från kommunen, utställt för barnet (certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato di famiglia), intyget får inte vara äldre än 4 månader;
 • uppvisande av föräldrarnas vigselbevis, om föräldrarna är gifta;
 • båda föräldrarnas pass uppvisas (eller annan giltig legitimation med foto där namnteckningen tydligt framgår);
 • födelsejournal (där moderns namn framkommer) från sjukhuset där barnet föddes. 

Process och handläggning:

 • Boka tid via e-post: ambassaden.rom@gov.se eller se konsulatets e-postadress längst ner på sidan;
 • Ta med ovanstående dokument till ambassaden eller valfritt konsulat;
 • Handläggningstiden är normalt ca 6–8 veckor. Du får ett beslut från Skatteverket;
 • När ni erhållit beslut om samordningsnummer kan ni boka tid för ansökan om pass. 

Ambassaden har flyttat tillbaka till Piazza Rio De Janeiro Nr. 3.