Meny

Om utlandet Italien

Ansöka om pass för barn under 18 år i Italien

Alla som ansöker om pass eller nationellt id-kort, även barn och ungdomar under 18 år, måste komma personligen till ambassadeni Rom. Besökstid för passärenden är måndag och fredag kl 11-13, du beställer en tid genom länken nedan.

Ambassaden har flyttat tillbaka till Piazza Rio De Janeiro Nr. 3.

Tidsbokning online

Barn som inte tidigare haft svenskt pass måste först ansöka om samordningsnummer


För att en passansökan för barn under 18 år ska vara fullständig och kunna behandlas behövs följande handlingar:

  • blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap" (ska laddas ner och fyllas i innan ni kommer till ambassaden)
  • barnets personnummer eller samordningsnummer
  • födelsecertificat med uppgifter om föräldrarnas namn
  • båda föräldrarnas medgivande. Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas;
  • båda föräldrarnas pass uppvisas (eller annan giltig legitimation: svenskt/italienskt id-kort, svenskt körkort eller italienskt pass)
  • om barnet redan haft svenskt pass ska det gamla passet alltid medtagas. 
  • om barnet är folkbokfört i Italien medtag gärna ett italienskt id-kort eller (vid dubbelt medborgarskap) ett italienskt pass. 

Blankett passansökan

Kostnaden för pass eller id-kort betalas när ansökan lämnas in. Vi ser helst betalning med kreditkort (Visa och Mastercard/Eurocard). Beloppet i EURO kan variera beroende på den aktuella valutakursen, uppdaterad valutakurs under avgifter.

Barnet och minst en vårdnadshavare måste vara närvarande vid ansökningstillfället. För barn och ungdomar under 18 år krävs alltid skriftligt medgivande från båda vårdnadshavarna vid ansökan om pass. Passhandläggaren bevittnar namnteckning av närvarande vårdnadshavare som ska kunna visa en giltig id-handling.

Om ena vårdnadshavaren inte kan närvara måste hen fylla i blanketten Passbilaga - vårdnadshavares medgivande. Vårdnadshavares namnteckning ska bevittnas, med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person, dock ej tillhörande familjen, fotokopia på dennes samt vårdnadshavarens giltiga id-handling ska bifogas.

Att få den färdiga  resehandlingen tar 2 till 4 veckor, eftersom passen tillverkas i  Sverige och sänds med kurirpost. Resehandlingen kan hämtas på en valfri passmyndighet antingen i Sverige eller utomlands.Honorärkonsulaten är inte längre passmyndigheter. Detta innebär att de inte kan ta emot ansökningar om vanliga pass och nationellt id-kort. De kan emellertid, mot en utlämningsavgift, lämna ut färdiga pass och nationellt id-kort. Personalen gör en legitimationskontroll när handlingen lämnas ut. Ta alltid med din gamla resehandling när du hämtar ut den nya.

För ungdomar under 18 år hämtas passet eller det nationella id-kortet av en vårdnadshavare. Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella id-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och det antecknas vid ansökningstillfället. Se till att ha med godkänd legitimation.

Kontrollera när ambassaden är stängd under kontakt, helgdagar.

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer