Om utlandet Italien

Du kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år

Om du är född utanför Sverige, aldrig varit folkbokförd i Sverige och inte heller har varit i Sverige under förhållanden som påvisar samhörighet, förlorar du ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år.

Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap om detta skulle leda till att du blir statslös.

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år. Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har varit bosatt i Sverige eller om du regelbundet har besökt Sverige.

Du måste lämna in ansökan personligen, du bokar tid genom att skriva en e-post till ambassaden eller konsulatet du önskar besöka.

För att ansökan ska vara fullständig och kunna behandlas behöver du uppvisa följande handlingar i original:

Från Sverige är det även möjligt att skicka in ansökan till:
Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Det är ingen ansökningsavgift för att ansöka om att få bibehålla svenskt medborgarskap.

Migrationsverket skickar beslutet till ambassaden som sedan underrättar dig.

Blanketten och information om du ansöker om att bibehålla ditt svenska medborgarskap på Migrationsverkets hemsida.

Senast uppdaterad 19 okt 2020, 11.58