• Svenska

Om utlandet Italien

Svenskt medborgarskap

Man kan erhålla svensk medborgare genom:

  • födelse
  • adoption
  • legitimation (förälders giftermål)
  • ansökan (naturalisation)

eller genom

  • anmälan (barn, ungdomar 18–20 år och medborgare i Finland, Danmark, Norge och Island).

Information om svenskt medborgarskap på Migrationsverkets hemsida.

 

Svenskt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer