Meny
  • Svenska

Om utlandet Italien

Behålla svenskt medborgarskap

Du som har blivit svensk medborgare genom ansökan kan inte förlora ditt svenska medborgarskap om du flyttar utomlands. Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap. Här får du veta hur du ansöker om att få behålla det.

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du

  • är född utanför Sverige
  • aldrig har bott här och
  • inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap om detta skulle leda till att du blir statslös.

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år. Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid varit folkbokförd eller om du vistats i Sverige under förhållande som tyder på samhörighet med landet.

Blankett för ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap kan laddas ner från Migrationsverkets hemsida.

Ansökan lämnar du in till svensk ambassad eller konsulat. Om du är på besök i Sverige kan du skicka den direkt till Migrationsverket i Norrköping.

Migrationsverket  Medborgarskapsenheten  601 70 Norrköping

Ytterligare information finns under rubriken Svenskt medborgarskap.

 

Dubbelt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer