Om utlandet Italien

Avgifter

Gäller från och med 1 februari 2021

Ansökningsavgifter

UD-kurs 0,098753 

Från 1 februari 2021

 

 

 

SEK

EUR

Pass

 

 

Ordiarie pass 

1600

158

Provisoriskt pass

1800

178

Nationellt ID-kort

1600

158

Utlämnade av pass och nationellt ID-kort som utfärdats av annan myndighet

200

20

 

 

 

Medborgarskap

 

 

Anmälan om svenskt medborgarskap

175

17

 

 

 

Intyg

 

 

Levnadsintyg

utan avgift

Övriga intyg

200

20

Intyg som skickas till hemadress med rekommenderad post

266

25

 

 

 

Körkort

 

 

Utlämnande av körkort

450

44

Utlämnande av körkort när avgift betalats i Sverige 

120

20

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer