Om utlandet Italien

Avgifter

På Sveriges ambassad i Rom kan du betala med Visa, Mastercard, Maestro eller med kontanter. De flesta konsulaten accepterar enbart kontantbetalning.

Ansökningsavgifter gällande från 1 januari 2023

Valuta SEK-EUR: 0,089860985

Pass

Ordinarie pass: €143

Nationellt ID-kort: €143

Provisoriskt pass: €161

Utlämnande av pass/nationellt id-kort som utfärdats av annan myndighet: €17

Intyg

Intyg, legalisering, hindersprövning (Nulla Osta för vigsel): €17

Levnadsintyg: Utan avgift

Körkort

Utlämnande av körkort: €40

Utlämnande av körkort där avgift betalats i Sverige: €17

Medborgarskapsärenden

Anmälan om svenskt medborgarskap: €15

Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation): €134  

Migrationsärenden

Schengenvisering: €80

Nationell visering: €60

Uppehållstillstånd för besök: €134

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer vid arbetskraftsinvandring: €197

Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning: €179

Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning för minderåriga: €89

Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna