• Svenska

Om utlandet Italien

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka

Om oturen är framme och du råkar ut för en olycka eller blir svårt sjuk är det viktigt att ha en försäkring.

EU-kortet ger dig rätt till vård

EU-kortet visar att du är försäkrad i Sverige och ger dig rätt till nödvändig vård när du tillfälligt besöker ett annat EU/EES-land eller Schweiz, till exempel under din semester.

Vad menas med vård?

Med vård menas sjukhusvård, läkarvård, tandvård, läkemedel med mera som du kan få inom ramen för det allmänna sjukvårdssystemet i landet du besöker.

Med nödvändig vård menas inte bara akutvård, utan även vård som ges på grund av kronisk sjukdom, inklusive provtagningar och medicinska kontroller.

EU-kortet täcker inte allt

EU-kortet ger dig inte rätt till privat vård. Det ger dig inte heller rätt till planerad vård. Det betyder att det inte gäller om själva syftet med resan är att söka vård.

Ersättning i efterhand

Om du av någon anledning har blivit skyldig att betala hela vårdkostnaden, exempelvis om du inte hade EU-kortet med dig eller om vårdgivaren inte godtar EU-kortet, kan det ändå finnas en möjlighetatt få ersättning från Försäkringskassan när du kommer hem.

När du ansöker om ersättning för vårdkostnader ska du alltid bifoga originalkvitto till ansökan. Det är bra om du bifogar information om behandlingen och den utländska vårdgivaren.

Mer information om vård utomlands på Försäkringskassans hemsida.

 

Allvarligt sjuk eller skadad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer