• Svenska

Om utlandet Israel

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

OBS! Ambassaden kan inte hjälpa till med tolkningar av reglerna i enskilda fall. Ambassaden är en svensk myndighet och kan inte uttala sig om ett annat lands interna regler.

Lägesuppdatering covid-19

Coronaviruset finns i Israel precis som i övriga världen. Därför är det väldigt viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad via lokala myndigheter och nyhetsmedier samt noggrant läsa och följa israeliska myndigheters information om in- och utreseregler samt lokala restriktioner.

Särskilda in- och utresebestämmelser

Inreseförbud gäller för utländska medborgare, såvida inte särskilt tillstånd erhållits från israeliska myndigheter. Mer information om detta tillstånd finns på följande länk.

För den som har tillstånd att resa in i Israel ställs dessutom krav på att fylla i en inresedeklaration inom 24 timmar före flygets avgång. Mer information om inresedeklarationen finns på följande länk.

Den som har tillstånd att resa in i Israel måste vidare uppvisa ett negativt PCR-test som inte är äldre än 72 timmar vid ankomsten. Ytterligare ett PCR-test vid ankomst i Israel är obligatoriskt, mer information om detta finns på följande länk. Frågor rörande nödvändig dokumentation för inresa i Israel hänvisas till Israels ambassad i Stockholm.

Karantän gäller för personer som reser in i Israel. Mer information om aktuella karantänsregler finns på denna länk.

Observera att dessa regler kan ändras med kort varsel, varför det är viktigt att uppdatera sig om gällande regelverk före avresa. Mer information om undantag från obligatorisk karantän för personer som är vaccinerade eller som har tillfrisknat från sjukdom finns på följande länk. Mer information om israeliska vaccinationsintyg finns på följande länk.

Frågor rörande vad som gäller kring vaccinationsintyg (israeliska såväl som intyg utställda av andra länder) och inresa i Israel hänvisas till Israels ambassad i Stockholm.

Det är obligatoriskt för israeliska medborgare och personer bosatta i Israel, som är fyllda 16 år eller äldre, att fylla i ett utreseformulär inom 24 timmar före utresa. Mer om detta utreseformulär återfinns på följande länk. För hjälp och frågor avseende formuläret hänvisar ambassaden till det israeliska hälsoministeriet.

Den som planerar att resa till Israel uppmanas att hålla sig uppdaterad om tillämpligt regelverk genom det israeliska hälsoministeriet och Israels ambassad i Stockholm i god tid före avresa.

För ytterligare information avseende inresebestämmelser för Israel med anledning av Covid-situationen hänvisar ambassaden till Israels ambassad i Stockholm och till Hälsoministeriets hemsida.

Lokala restriktioner

I Israel finns olika restriktioner med hänsyn till Covid som begränsar det dagliga livet. Ändringar av restriktionerna kan införas med kort varsel beroende på smittläget. En stor del av Israels befolkning har vaccinerats och ett system med ”gröna pass” för fullvaccinerade personer tillämpas. Mer information om grönt pass finns på följande länk.

Det är obligatoriskt att bära munskydd på vissa platser. Dessa regler ändras ofta och inte sällan med kort varsel, varför det är viktigt att noggrant hålla sig uppdaterad om vad som gäller. Olika regler kan råda i olika kommuner beroende på antalet Covidfall i respektive kommun. Hälsoministeriet publicerar löpande uppdateringar om aktuella restriktioner, regler och rekommendationer på ministeriets hemsida.

Råd till svenska resenärer

Senast uppdaterad 01 okt 2021, 10.00