• Svenska

Om utlandet Israel

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Coronaviruset sprids även i Israel och smittspridningstakten har varierat över tid. Landet befinner sig för närvarande i en fas där samhället gradvis öppnas upp, men nya restriktioner kan införas med kort varsel utifall smittläget förändras. Svenskar uppmanas att hela tiden hålla sig uppdaterade via lokala myndigheter och nyhetsmedier samt noggrant läsa israeliska myndigheters information om in- och utreseregler samt lokala restriktioner.

Särskilda inresebestämmelser

Inreseförbud gäller tills vidare för utländska medborgare, såvida inte särskilt tillstånd erhållits från israeliska myndigheter. Mer information om detta tillstånd finns på följande länk.

För den som har tillstånd att resa in i Israel ställs krav på att fylla i en inresedeklaration inom 24 timmar före flygets avgång. Mer information om inresedeklarationen finns på följande länk.

För den som har tillstånd att resa in i Israel krävs vidare ett negativt Covid-test som inte är äldre än 72 timmar. Inresande som inte kan uppvisa ett sådant nekas ombordstigning.

Vid ankomst gäller alltjämt 14 dagars karantän på särskilt anvisad inrättning, vilken i vissa fall kan förkortas till 10 dagar efter två negativa PCR-test. I vissa undantagsfall kan karantänen förläggas till hemmet. Mer information om aktuella karantänsregler finns på denna länk.

Personer som vid ankomst kan uppvisa ett giltigt israeliskt vaccinationsintyg ska enligt det israeliska hälsoministeriet vara undantagna från karantän, men då reglerna kan ändras med kort varsel är det viktigt att uppdatera sig om gällande regelverk före avresa. Mer information om israeliska vaccinationsintyg finns på följande länk.

Övriga frågor rörande vad som gäller kring vaccinationsintyg (israeliska såväl som intyg utställda av andra länder) och inresa i Israel hänvisas till Israels ambassad i Stockholm.

Den som planerar att resa till Israel uppmanas att hålla sig uppdaterad om tillämpligt regelverk genom det israeliska hälsoministeriet och Israels ambassad i Stockholm i god tid före avresa.

För ytterligare information avseende inresebestämmelser för Israel med anledning av Covid-situationen hänvisar ambassaden till Israels ambassad i Stockholm och till Hälsoministeriets hemsida.

Lokala restriktioner

Israel befinner sig för närvarande i en fas där samhället gradvis öppnas upp, men nya restriktioner kan införas med kort varsel utifall smittbilden förändras, eller i anslutning till högtider. Halva Israels befolkning har vaccinerats och ett system med ”gröna pass” för fullvaccinerade personer tillämpas för närvarande i landet, där ett grönt pass ger tillträde till vissa faciliteter som är stängda för de som saknar ett grönt pass. Mer information om grönt pass finns på följande länk.

Det är obligatoriskt att bära munskydd utomhus och inomhus på allmänna platser samt i kollektivtrafiken. Reglerna förändras ofta och inte sällan med kort varsel, varför det är viktigt att noggrant hålla sig uppdaterad om vad som gäller. Hälsoministeriet publicerar löpande uppdateringar om aktuella restriktioner, regler och rekommendationer på ministeriets hemsida.

Råd till svenska resenärer

  • Du som vistas i Israel uppmanas att följa det israeliska hälsoministeriets rekommendationer.
  • Det är obligatoriskt att bära munskydd utomhus och inomhus på allmänna platser samt i kollektivtrafiken
  • Du bör alltid vara försäkrad, resa med marginaler och vara beredd på att kunna hantera snabba förändringar och extra kostnader.

Information och kontakter i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna till Svensklistan.

Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Ytterligare information finns på hemsidan för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Senast uppdaterad 16 mar 2021, 10.54