• Svenska

Om utlandet Israel

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

OBS: Ambassaden kan inte hjälpa till med tolkningar av reglerna i enskilda fall. Ambassaden är en svensk myndighet och kan inte uttala sig om ett annat lands interna regler. För den senaste informationen och eventuella uppdateringar hänvisar ambassaden till Israels ambassad i Stockholm och det israeliska hälsoministeriet.

Lägesuppdatering covid-19

Coronaviruset finns i Israel precis som i övriga världen. Därför är det väldigt viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad via lokala myndigheter och nyhetsmedier samt noggrant läsa och följa israeliska myndigheters information om in- och utreseregler samt lokala restriktioner.

Särskilda in- och utresebestämmelser

Israel har lyft de flesta av landets tidigare införda Covid-relaterade begränsningar för inresa, dock gäller fortsatt ordinarie in- och utresebestämmelser. Resenärer bör noggrant läsa på och följa informationen på Hälsoministeriets hemsida, vilken kan hittas på följande länk. Förändringar avseende inreseregler och lokala restriktioner kan ske med kort varsel och det är resenärens eget ansvar att tillse att hen uppfyller alla krav som ställs.

Israel ställer krav på resenärer att fylla i en inresedeklaration inom 10 dagar före flygets avgång. Mer information om inresedeklarationen finns på följande länk.

Israel ställer vidare krav på att resenärer kan visa upp att de har en hälso- och sjukvårdsförsäkring som täcker sjukvårdskostnader för Covid-19. Resenärer bör ta kontakt med sitt försäkringsbolag för att tillse att försäkringen täcker sådana kostnader samt för eventuella frågor om intyg om hälso- och sjukvårdsförsäkring inför resa till Israel.

Israel tillämpar inte längre karantän för personer som reser in i landet. Observera att resenärer som testas positivt under vistelsen i Israel kan riskera att bli flyttade till en särskild isoleringsanläggning på egen bekostnad. Resenärer uppmanas att noggrant läsa på om aktuella regler för detta samt att se över sin reseförsäkring för att undvika höga kostnader för isolering och sjukvård. Mer information om aktuella karantänsregler finns på denna länk

För ytterligare information och frågor avseende inresebestämmelser för Israel med anledning av Covid-situationen hänvisar ambassaden till Israels ambassad i Stockholm och till Hälsoministeriets hemsida.

Lokala restriktioner

I Israel finns olika restriktioner med hänsyn till pandemin som begränsar det dagliga livet. Ändringar av restriktionerna kan införas med kort varsel beroende på smittläget. Det är inte längre ett krav att uppvisa ett så kallat ”grönt pass” för tillträde till eventlokaler, restauranger (med mera) i Israel, men reglerna kan med kort varsel komma att ändras och vissa institutioner (exempelvis företag vid affärsbesök) kan på eget bevåg efterfråga intyg om vaccination. Mer information om grönt pass, som i de flesta fall ger dig möjlighet att undvika karantän vid kontakt med en person som är bekräftat smittad av Covid, finns på följande länk.

Det är fortfarande obligatoriskt att bära munskydd på vissa platser och i vissa sammanhang. Dessa regler kan ändras med kort varsel, varför det är viktigt att noggrant hålla sig uppdaterad om vad som gäller.

Hälsoministeriet publicerar löpande uppdateringar om aktuella restriktioner, regler och rekommendationer för respektive kommun på ministeriets hemsida.

Råd till svenska resenärer

  • Du som vistas i Israel uppmanas att följa det israeliska hälsoministeriets rekommendationer för den/de kommuner du kommer att vistas i. 
  • Tänk på att det är obligatoriskt att bära munskydd på vissa platser och i vissa sammanhang.
  • Du bör alltid vara försäkrad, resa med marginaler och vara beredd på att kunna hantera snabba förändringar och extra kostnader.

  Information och kontakter i Sverige

  För akuta konsulära nödsituationer utanför ambassadens arbetstid, kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

  Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna till Svensklistan.

  Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

  I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

  Ytterligare information finns på hemsidan för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Senast uppdaterad 01 jun 2022, 10.22