• Svenska

Om utlandet Israel

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Det råder för närvarande ett temporärt inreseförbud till Israel för alla utländska medborgare (förutom för de som erhållit ett tillstånd från undantagskommittén). Förändringar avseende inreseregler och lokala restriktioner kan mycket väl komma att beslutas om i närtid. Ambassaden kan inte hjälpa till med tolkningar av reglerna i enskilda fall. Ambassaden är en svensk myndighet och kan inte uttala sig om ett annat lands interna regler. För den senaste informationen och eventuella uppdateringar hänvisas till Israels ambassad i Stockholm.

Lägesuppdatering covid-19

Coronaviruset finns i Israel precis som i övriga världen. Därför är det väldigt viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad via lokala myndigheter och nyhetsmedier samt noggrant läsa och följa israeliska myndigheters information om in- och utreseregler samt lokala restriktioner. 

Särskilda in- och utresebestämmelser

Det råder för närvarande ett temporärt inreseförbud till Israel för alla utländska medborgare (förutom för de som erhållit ett tillstånd från undantagskommittén). Förändringar avseende inreseregler och lokala restriktioner kan mycket väl komma att beslutas om i närtid. Ansökan om undantag återfinns på denna länk.

För den som har tillstånd att resa in i Israel ställs dessutom krav på att fylla i en inresedeklaration inom 48 timmar före flygets avgång. Mer information om inresedeklarationen finns på följande länk.

Resenärer måste vidare uppvisa ett negativt PCR-test som genomförts inom 72 timmar före avresa till Israel. Ytterligare ett PCR-test vid ankomst i Israel är obligatoriskt, mer information om detta finns på följande länk. Frågor rörande nödvändig dokumentation för inresa i Israel hänvisas till Israels ambassad i Stockholm.

Karantän gäller för personer som reser in i Israel. I vissa fall kan ett tredje PCR-test tas på särskilt angiven dag för att bryta eventuell karantän i förtid. Mer information om aktuella karantänsregler finns på denna länk.

Observera att dessa regler kan ändras med kort varsel, varför det är viktigt att uppdatera sig om gällande regelverk före avresa.

Frågor rörande vad som gäller kring vaccinationsintyg (israeliska såväl som intyg utställda av andra länder) och inresa i Israel hänvisas till Israels ambassad i Stockholm.

Det är obligatoriskt för israeliska medborgare och personer bosatta i Israel, som är fyllda 16 år eller äldre, att fylla i ett utreseformulär inom 24 timmar före utresa. Mer om detta utreseformulär återfinns på följande länk. För hjälp och frågor avseende formuläret hänvisar ambassaden till det israeliska hälsoministeriet.

Den som planerar att resa till Israel uppmanas att hålla sig uppdaterad om tillämpligt regelverk genom det israeliska hälsoministeriet och Israels ambassad i Stockholm i god tid före avresa.

För ytterligare information avseende inresebestämmelser för Israel med anledning av Covid-situationen hänvisar ambassaden till Israels ambassad i Stockholm och till Hälsoministeriets hemsida.

Lokala restriktioner

I Israel finns olika restriktioner med hänsyn till Covid som begränsar det dagliga livet. Ändringar av restriktionerna kan införas med kort varsel beroende på smittläget. En stor del av Israels befolkning har vaccinerats och ett system med ”gröna pass” för fullvaccinerade personer tillämpas. Mer information om grönt pass finns på följande länk.

Det är obligatoriskt att bära munskydd på vissa platser. Dessa regler kan ändras med kort varsel, varför det är viktigt att noggrant hålla sig uppdaterad om vad som gäller. Olika regler kan råda i olika kommuner beroende på smittläget i respektive kommun. Hälsoministeriet publicerar löpande uppdateringar om aktuella restriktioner, regler och rekommendationer för respektive kommun på ministeriets hemsida.

Råd till svenska resenärer

Senast uppdaterad 29 dec 2021, 10.25