• Svenska

Om utlandet Israel

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Coronaviruset sprids i dagsläget i relativt begränsad omfattning i Israel, då en stor del av befolkningen redan har vaccinerats eller tillfrisknat från sjukdom. Landet befinner sig för närvarande i en fas där samhället i allt högre utsträckning börjar återgå till det normala, men nya restriktioner kan införas med kort varsel utifall smittläget förändras. Svenskar uppmanas att hela tiden hålla sig uppdaterade via lokala myndigheter och nyhetsmedier samt noggrant läsa israeliska myndigheters information om in- och utreseregler samt lokala restriktioner.

Särskilda inresebestämmelser

Inreseförbud gäller tills vidare för utländska medborgare, såvida inte särskilt tillstånd erhållits från israeliska myndigheter. Mer information om detta tillstånd finns på följande länk.

För den som har tillstånd att resa in i Israel ställs krav på att fylla i en inresedeklaration inom 24 timmar före flygets avgång. Mer information om inresedeklarationen finns på följande länk.

För den som har tillstånd att resa in i Israel krävs vidare ett negativt Covid-test som inte är äldre än 72 timmar. Inresande som inte kan uppvisa ett sådant nekas ombordstigning. Övrig dokumentation som inresande måste kunna uppvisa innefattar bland annat intyg om hälso- och sjukvårdsförsäkring. Frågor rörande nödvändig dokumentation för inresa i Israel hänvisas till Israels ambassad i Stockholm.

Vid ankomst gäller alltjämt 14 dagars karantän på särskilt anvisad inrättning, vilken i vissa fall kan förkortas till 10 dagar efter två negativa PCR-test. I vissa undantagsfall kan karantänen förläggas till hemmet. Undantagna från denna karantänsregel är de som vaccinerats eller tillfrisknat från Covid-19 i Israel, såvida ankomst i Israel inte sker från ett land som betraktas som högriskland avseende Covid-19. Undantagna från denna karantänsregel är även resenärer som vaccinerats eller tillfrisknat från Covid-19 i utlandet, förutsatt att de tar ett serologiskt test (antikroppstest) vid ankomst i Israel och att detta test är positivt. Vid ankomst är det dessutom obligatoriskt att göra ett PCR-test på flygplatsen och därefter gäller karantän även för vaccinerade resenärer i upp till 24 timmar eller tills dess att negativt provsvar erhållits. Mer information om aktuella karantänsregler finns på denna länk (inklusive länk till den sida där det går att förhandsboka/förhandsbetala ett PCR-test vid ankomst till Ben Gurion-flygplatsen). Mer information om högriskländer finns på denna länk.

Observera att reglerna kan ändras med kort varsel, varför det är viktigt att uppdatera sig om gällande regelverk före avresa. Mer information om undantag från obligatorisk karantän för personer som är vaccinerade eller som har tillfrisknat från sjukdom finns på följande länk. Mer information om israeliska vaccinationsintyg finns på följande länk.

Övriga frågor rörande vad som gäller kring vaccinationsintyg (israeliska såväl som intyg utställda av andra länder) och inresa i Israel hänvisas till Israels ambassad i Stockholm.

Sedan den 29 juni 2021 är det obligatoriskt för israeliska medborgare och personer bosatta i Israel, som är fyllda 16 år eller äldre, att fylla i ett utreseformulär inom 24 timmar före utresa. Mer om detta utreseformulär återfinns på följande länk. För hjälp och frågor avseende formuläret hänvisar ambassaden till det israeliska hälsoministeriet.

Den som planerar att resa till Israel uppmanas att hålla sig uppdaterad om tillämpligt regelverk genom det israeliska hälsoministeriet och Israels ambassad i Stockholm i god tid före avresa.

För ytterligare information avseende inresebestämmelser för Israel med anledning av Covid-situationen hänvisar ambassaden till Israels ambassad i Stockholm och till Hälsoministeriets hemsida.

Lokala restriktioner

Israel befinner sig för närvarande i en fas där samhället i allt högre utsträckning börjar återgå till det normala, men nya restriktioner kan införas med kort varsel utifall smittläget förändras. En stor del av Israels befolkning har vaccinerats och ett system med ”gröna pass” för fullvaccinerade personer har tidigare tillämpats, där ett grönt pass gav tillträde till vissa faciliteter som var stängda för de som saknade ett sådant. I nuläget är systemet med gröna pass inte aktivt, men diskussioner pågår om att eventuellt återinföra det om den än så länge begränsade smittspridningen skulle öka ytterligare. Mer information om grönt pass finns på följande länk.

Det är obligatoriskt att bära munskydd inomhus på allmänna platser samt i kollektivtrafiken. Reglerna förändras ofta och inte sällan med kort varsel, varför det är viktigt att noggrant hålla sig uppdaterad om vad som gäller. Olika regler kan råda i olika kommuner beroende på antalet Covidfall i respektive kommun. Hälsoministeriet publicerar löpande uppdateringar om aktuella restriktioner, regler och rekommendationer på ministeriets hemsida.

Råd till svenska resenärer

Senast uppdaterad 30 apr 2021, 12.06