Meny
  • Svenska

Om utlandet Israel

Bibehållande av svenskt medborgarskap efter 22 års ålder

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap om du är född och bosatt utomlands kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter 18 års ålder men innan du fyller 22 år. Ansökan sker på ambassaden enligt tidsbokning. Blanketten finner du här. Följande handlingar behöver uppvisas:

  • pass på den som söker medborgarskap
  • pass på den svenska föräldern
  • intyg från inrikesministeriet för den svenska föräldern som påvisar status i Israel, antingen israeliskt medborgarskap (certificate attesting Israeli citizenship) eller uppehållstillstånd/visa i Israel. 
Senast uppdaterad 14 maj 2018, 17.52