Meny
  • Svenska

Om utlandet Island

E-handelsportal

Svensk e-handel till Island kan öka. Det är vi på Sveriges ambassad i Reykjavik övertygade om och arbetar därför med att synliggöra svenska e-handelsföretag för isländska konsumenter.

Island har en av de högsta internetpenetrationerna i världen. Redan under 2012 handlade mer än hälften av landets befolkning på nätet, gärna även från utlandet.

Island är, trots landets storlek, en marknad med stor köpkraft och på vissa områden är konkurrensen begränsad. Sverige bör kunna vara med och konkurrera i betydligt större utsträckning, då många svenska varumärken är välkända och efterfrågade i Island.

Det är dock inte sällan så att isländska konsumenter inte kan beställa från svenska e-handelsföretag, som alltså i många fall inte säljer/levererar till Island. Ambassaden har därför arbetat för att uppmärksamma svenska företag på den isländska marknaden och samtidigt synliggöra svenska e-handelsföretag för isländska konsumenter genom en Facebooksida.

Facebook-sidan har etablerats av Svenska ambassaden i Reykjavik som ett led i att promovera svensk e-handel. Om du driver e-handel och vill att ditt företag ska finnas med på sidan, vilket är kostnadsfritt, är du välkommen att ta kontakt på ambassaden.reykjavik@gov.se.

De juridiska förutsättningarna för e-handel till Island finns klarlagda och dokumenterade i en E-handelsguide som tillhandahålls av Business Sweden. Mer information om e-handel och Island hittar ni här. Facebook-sidans syfte är enbart att förmedla direktkontakt mellan köpare och säljare. Svenska ambassaden bär inte något juridiskt ansvarar för de transaktioner som sker genom sidan.

Vill du veta mer? Vill du ha ditt företag på Facebook-sidan? Kontakta oss på tel. (+354) 520 1230 eller e-post.

Senast uppdaterad 05 jan 2018, 15.14