• Svenska

Om utlandet Island

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Island har utvecklat ett återöppningssystem enligt fyra kategorier som dikterar vilka åtgärder man ska följa. Här hittar ni i vilken kategori olika delar av landet befinner sig i just nu. 

Särskilda inresebestämmelser

Innan resenärer åker till Island behöver de fylla i en blankett med personuppgifter samt kontaktinformation, flyguppgifter, resedatum och adresser för vistelsen på Island. Resenärer uppmanas även till att ladda ner en officiell COVID-19-spårningsapp Rakning C-19.

Resenärer utan personligt nätverk på Island

  • Vaccinerade

Passagerare med vaccination mot COVID-19 eller bevis på tidigare COVID-19-infektion uppvisa ett negativt PCR-testintyg mot COVID-19. Snabba antigentester är också giltiga. Testet måste ha tagits inom 72 timmar före avgång på första etappen av resan. Vaccinerade resenärer måste visa ett internationellt vaccionationsintyg om att de är full vaccinerade.

  • Icke vaccinerade 

Icke vaccinerade resenärer som kommer till Island måste visa ett negativt PCR test vid ankomst som är maximum 72 timmars gammalt före avresa. Vid ankomst till Island måste de sedan ta två PCR test och gå i 5-6 dagars karantän. Det första testet tas vid ankomst till Island och det senare av primärvårdtjänsten. PCR testen är gratis. Resenärer kan förvänta sig att få testresultaten innan inom ett dygn via Rakning C-19 appen eller via sms. Mer information finns här. De resenärer som inte kan visa att de kommer att stanna i en lokal som uppfyller vissa krav under karantänen måste bo i en isolerings- / karantänfaciliteter utsedda av isländska myndigheter. Vistelsen i karantänfaciliteter är utan avgift. 

Observera att individer i karantän får inte själva handla i butiker, t.ex. i apotek eller livsmedel, gå till restauranger eller andra platser där många kommer tillsammans eller åka kollektivtrafik. Information om hur man ska bete sig i karantän kan man hitta här. De som inte följer lokala restriktioner riskerar höga böter.

 

Resenärer med personligt nätverk på Island

  • Vaccinerade

Observera att från och med 1 oktober behöver passagerare med vaccination mot COVID-19 inte uppvisa ett negativt PCR-testintyg mot COVID-19. Vaccinerade resenärer måste visa ett internationellt vaccionationsintyg om att de är full vaccinerade. De måste ta ett COVID-19-test inom 48 timmar efter ankomst till Island. Detta gäller även barn födda 2015 eller tidigare. Testning kan erhållas vid gränsen i Keflavík eller på vårdcentralerna över hela Island.

14 dagar måste ha gått från den andra dosen (eller 14 dagar från dosen Janssen / Johnson & Johnson) för att ett certifikat ska vara giltigt. Om tiden är kortare än 14 dagar måste resenären genomgå tester vid gränsen och följa reglerna om hemkarantän tills ett negativt resultat erhålls.

  • Icke vaccinerade

Icke vaccinerade resenärer som kommer till Island med personligt nätverk på Island måste visa ett negativt PCR test vid ankomst som är maximum 72 timmars gammalt före avresa. Vid ankomst till Island måste de sedan ta två PCR test och gå i 5-6 dagars karantän. Det första testet tas vid ankomst till Island och det senare av primärvårdtjänsten. PCR testen är gratis. Resenärer kan förvänta sig att få testresultaten innan inom ett dygn via Rakning C-19 appen eller via sms. Mer information finns här. De resenärer som inte kan visa att de kommer att stanna i en lokal som uppfyller vissa krav under karantänen måste bo i en isolerings- / karantänfaciliteter utsedda av isländska myndigheter. Vistelsen i karantänfaciliteter är utan avgift.

 

Observera dock att om en resenär nyligen har fått COVID-19 behöver hen inte presentera ett negativt PCR eller snabbt antigenprov vid gränsen. Istället måste ett positivt PCR -test presenteras som är äldre än 14 dagar (isolering slutförd) men yngre än 180 dagar. Dessa individer behöver inte ta ett snabbt antigentest eller PCR -test inom 48 timmar på grund av deras anslutning till landet.

Från och med 1 juli då behöver barn födda 2005 eller senare inte ta PCR test eller visa ett negativt PCR test vid ankomst till Island.

Lokala restriktioner

Här kan man hitta de lokala restriktioner på Island på grund av COVID-19 

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bl.a.

·         Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

·         Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

·         Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.

·         Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

UD häver avrådan för resor till Island

Inom EU, EES och Schengenområdet har det den senaste tiden skett en utveckling som medfört lättnader av restriktioner som tidigare utgjort hinder och risker för svenska resenärer. UD kommer därför att från och med den 30 juni att häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien.  
Anledningen till att avrådan hävs för dessa länder är att de har beslutat att öppna upp för resande från Sverige och övriga EU, vilket innebär att osäkerhetsfaktorer för svenskar minimerats. Beslutet att häva avrådan för dessa länder kommer att gälla från och med den 30 juni 2020 tills vidare.
För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli. Mer information finns här.

Tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 31 mars 2021. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning. 

Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för alla utländska medborgare som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. 
Svenska medborgare omfattas inte av förbudet. Inte heller hindrar inreseförbudet resor inom EU. Därutöver finns två viktiga undantag till inreseförbudet. För det första får bland annat EU-medborgare och personer som har uppehållstillstånd i Sverige fortfarande resa in i syfte att kunna återvända till sina hem. För det andra får personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige resa in. Detta kan till exempel vara fallet för hälso- och sjukvårdspersonal, personal som transporterar varor eller personer med trängande familjeskäl.

Island har stängt gränsen i linje med EU:s direktiv. Dock är det fritt att resa mellan länder inom Schengen regionen.

Information gällande Covid-19 och smittspridning på Island

Ambassaden följer utvecklingen vad gäller coronaviruset och smittspridningen. Vi bevakar information från både svenska och isländska myndigheter. Håll dig informerad och följ myndigheternas rekommendationer.

Vid misstanke om smitta ring i 1700 (för utländska telefonnummer +354 544 4113).

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att följa händelseutvecklingen i media och lokala myndigheters anvisningar samt att anmäla sig till svensklistan.

För att ta del av ambassadens reseinformation kan du ladda ner nya UD Resklar-appen via länkarna nedan. Om du redan har den gamla appen nedladdad behöver du bara uppdatera den. 
Appstore Google

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittskydd. Aktuell information om coronaviruset och smittspridning finns på

Folkhälsomyndighetens allmänna råd https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Senast uppdaterad 20 jul 2021, 13.48