• Svenska

Om utlandet Island

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Från och med fredagen den 25 februari ska alla officiella epidemiologiska åtgärder på grund av Covid-19-pandemin hävas, både inrikes och vid gränsen på Island. Detta innebär att alla, oberoende av medborgarskap, får resa in till Island utan några covidspecifika restriktioner. Inresereglerna återgår alltså till de regler som gäller under ordinarie omständigheter. Detta eliminerar alla regler om restriktioner för sammankomster och skolgång, samt kravet på isolering av de som är smittade med Covid-19.

 

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bl.a.

·         Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

·         Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

·         Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.

·         Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

UD häver avrådan för resor till Island

Inom EU, EES och Schengenområdet har det den senaste tiden skett en utveckling som medfört lättnader av restriktioner som tidigare utgjort hinder och risker för svenska resenärer. UD kommer därför att från och med den 30 juni att häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien.  
Anledningen till att avrådan hävs för dessa länder är att de har beslutat att öppna upp för resande från Sverige och övriga EU, vilket innebär att osäkerhetsfaktorer för svenskar minimerats. Beslutet att häva avrådan för dessa länder kommer att gälla från och med den 30 juni 2020 tills vidare.
För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli. Mer information finns här.

Tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 31 mars 2021. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning. 

Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för alla utländska medborgare som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. 
Svenska medborgare omfattas inte av förbudet. Inte heller hindrar inreseförbudet resor inom EU. Därutöver finns två viktiga undantag till inreseförbudet. För det första får bland annat EU-medborgare och personer som har uppehållstillstånd i Sverige fortfarande resa in i syfte att kunna återvända till sina hem. För det andra får personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige resa in. Detta kan till exempel vara fallet för hälso- och sjukvårdspersonal, personal som transporterar varor eller personer med trängande familjeskäl.

Island har stängt gränsen i linje med EU:s direktiv. Dock är det fritt att resa mellan länder inom Schengen regionen.

Information gällande Covid-19 och smittspridning på Island

Ambassaden följer utvecklingen vad gäller coronaviruset och smittspridningen. Vi bevakar information från både svenska och isländska myndigheter. Håll dig informerad och följ myndigheternas rekommendationer.

Vid misstanke om smitta ring i 1700 (för utländska telefonnummer +354 544 4113).

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att följa händelseutvecklingen i media och lokala myndigheters anvisningar samt att anmäla sig till svensklistan.

För att ta del av ambassadens reseinformation kan du ladda ner nya UD Resklar-appen via länkarna nedan. Om du redan har den gamla appen nedladdad behöver du bara uppdatera den. 
Appstore Google

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittskydd. Aktuell information om coronaviruset och smittspridning finns på

Folkhälsomyndighetens allmänna råd https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Senast uppdaterad 22 feb 2022, 14.27