• Svenska

Om utlandet Irland

Om olyckan är framme

För eventuella sjukdomsfall bör man ta med ett europeiskt sjukvårdskort, som utfärdas av Försäkringskassan.

Reseförsäkring rekommenderas. Det är viktigt att du har en giltig reseförsäkring innan du inleder din resa. (Kontrollera om en sådan ingår i din hemförsäkring.) Med reseförsäkringen kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Sjukdomsfall som kräver specialtransport till hemlandet och dödsfall är kostsamma och svåra att arrangera utan privat reseförsäkring.

SOS-International, EuroAlarm & Europ Assistance

Det allmänna nödnumret i Irland är 112.

Före avresan gör du klokt att läsa igenom UD:s råd inför en utlandsresa :

UD Resklar

Här kan du också ladda ner viktiga telefonnummer.

Konsulat