• Svenska

Om utlandet Irland

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19 

Spridningen av covid-19 är fortfarande omfattande.

Särskilda inresebestämmelser 

En rad restriktioner har införts för att minska smittspridningen av det nya Corona-viruset och alla inresande måste följa nationella bestämmelser. Här kan du läsa mer om detta: Inreseinformation Irland.

 

Lokala restriktioner

Lokala regler och föreskrifter finns. De är svåra att överblicka och kan förändras med kort varsel. Läs mer via den här länken här (på engelska). Ambassaden förmedlar här den information vi känner till. Förändringar kan komma att ske med kort framförhållning så för senaste information, kontakta Irlands ambassad i Stockholm

Du kan läsa om vilka folkhälsoåtgärder med anledning av Covid som gäller i Irland just nu här:

COVID-19 restrictions in Ireland (citizensinformation.ie)

 

Råd till svenska resenärer

Svenska resenärer uppmanas att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder med kort varsel. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

För lokala nyheter se https://www.rte.ie/.

 

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Senast uppdaterad 27 apr 2022, 08.28