• Svenska

Om utlandet Irland

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19 

Spridningen av covid-19 är fortfarande omfattande. För uppdaterad information se https://reopen.europa.eu/en/map/IRL/5001.

Särskilda inresebestämmelser 

Från och med den 16 december hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Irland. Se mer information här

En rad restriktioner har införts för att minska smittspridningen av det nya Corona-viruset och alla inresande måste följa nationella bestämmelser. För inresande gäller krav på rörelsebegränsning under 14 dagar, vilket innebär att undvika kontakt med andra människor och sociala sammankomster i den mån det är möjligt. Perioden kan avslutas tidigare om ett negativt test för covid-19 kan uppvisas, som måste ha tagits tidigast fem dagar efter ankomst. Kravet gäller inte nödvändiga resor, exempelvis vid absolut nödvändiga familjeangelägenheter. Det gäller inte heller vid inresa från länder som enligt EU:s trafikljussystem klassas som grön zon. Se vilka länder som i nuläget klassas som grön zon här.

Lokala restriktioner

Lokala regler och föreskrifter finns. De är svåra att överblicka och kan förändras med kort varsel. Läs mer via den här länken här (på engelska). Ambassaden förmedlar här den information vi känner till. Förändringar kan komma att ske med kort framförhållning så för senaste information, kontakta Irlands ambassad i Stockholm

Råd till svenska resenärer

Svenska resenärer uppmanas att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder med kort varsel. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

För lokala nyheter se https://www.rte.ie/.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Senast uppdaterad 01 jul 2021, 10.32