• Svenska

Om utlandet Irland

Provisoriskt pass i Irland

Vid förlust av ordinarie pass, om detta inte längre är giltigt eller om passet är inlämnat till utländsk ambassad för utfärdande av visering, går det att ansöka om provisoriskt pass. Det provisoriska passet utfärdas normalt för resa direkt till Sverige alternativt bosättningslandet och har kort giltighetstid. Det kan också utfärdas för resa till ett land där svensk ambassad finns och där ansökan om ordinarie pass kan lämnas in. Den passmyndighet som ligger närmast Irland är Sveriges ambassad i London

Du måste själv kontrollera om landet du ska besöka godtar svenskt provisoriskt pass i A4-format. Uppgifterna får du lättast genom att kontakta respektive ambassad eller resebyrå.

Honorärkonsulatet i Dublin har möjlighet att utfärda provisoriska pass.

Provisoriskt pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer