• Svenska

Om utlandet Irland

Ansökan om pass för barn under 18 år i Irland

Ansökan om ordinarie pass för barn födda utomlands som aldrig haft pass tidigare, och som aldrig varit bosatta eller folkbokförda i Sverige måste ansökan om samordningsnummer göras innan pass kan utfärdas. 

Samordningsnumret utfärdas av Skatteverket och det är passmyndigheten som ansöker om detta. Ansökan om samordningsnummer kan lämnas in vid konsulatet i Dublin, personlig inställelse krävs av barnet tillsammans med båda vårdnadshavarna. 

Ansökan om ordinarie pass (eller nationellt ID-kort) kan göras vid polismyndigheter i Sverige och vid de flesta svenska ambassader utomlands. Information finns på Polisens webbsida och Sweden Abroad. Den passmyndighet som ligger närmast Irland är Sveriges ambassad i London. 

Hämta upp pass
Ange var du önskar att hämta upp ditt pass i samband med ansökan. Du kan hämta upp ditt nya pass på konsulatet i Dublin, ambassaden i London eller på en annan utlandsmyndighet mot en expeditionsavgift som betalas till konsulatet/ambassaden. 

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer