• Svenska

Om utlandet Iran

Covid-19: Reseinformation

Iran har länge varit hårt drabbat av covid-19 men situationen har lättat och de flesta restriktioner lyfts. Resenärer bör dock följa smittspridningen och vara beredda på att restriktioner kan återinföras med kort varsel om situationen försämras. För inresa i Iran krävs antingen vaccinationsbevis eller negativt PCR-test.

Särskilda inresebestämmelser
Enligt information av iranska myndigheter behöver passagerare över 12 år uppvisa negativt PCR-test eller vaccinationsbevis (två doser) vid ankomst till Iran. 

Vaccinationsbevis ses som giltiga tidigast 14 dagar efter den andra dosen. Beviset måste vara på engelska och ha en QR-kod. PCR-testresultat får inte vara äldre än 72 timmar och måste vara på engelska. 

Reglerna gällande PCR-test och vaccinationsbevis har ändrats vid flera tillfällen och med kort varsel. Resenärer som planerar att resa till Iran rekommenderas att även konsultera flygbolaget, då de kan ha andra regelverk, och regler i land för eventuell mellanlandning. 

Resenärer som reser ut från Iran rekommenderas också att konsultera flygbolaget rörande eventuellt behov av PCR-test. 

Lägesbild och lokala restriktioner
Iran har tidigare varit hårt drabbat av covid-19 och omfattande restriktioner har då gällt. Sedan smittspridningen har minskat och vaccinationsgraden ökat har restriktionerna gradvis minskat. Resenärer bör dock följa smittspridningen och vara uppmärksamma på att en försämrad situation kan komma att innebära att restriktioner återinförs.

Munskydd är fortfarande flitigt använt i Iran och kan krävas i butiker och andra inrättningar inomhus.

Aktuell information om smittspridning och restriktioner finns på iranska hälsoministeriets hemsida samt på WHO:s sida för Iran. Observera dock att information om nya restriktioner vanligen ges via presskonferenser och rapporteras av nyhetsmedier.

Länkar till övrig relevant information för resenärer
Följ Folkhälsomyndighetens råd även utomlands för att undvika smittspridning. Läs även Folkhälsomyndighetens råd till dig som planerar längre resor. 

Se även ambassadens övriga reseinformation rörande andra aspekter än covid-19.

Resenärer rekommenderas att ladda ner appen UD Resklar. Anmäl dig också på svensklistan i Iran.

Senast uppdaterad 30 maj 2022, 11.05