• Svenska

Om utlandet Iran

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Den 1 oktober 2021 lyftes UD:s avrådan från alla icke nödvändiga resor till bland annat Iran med anledning av covid-19. Iran är dock fortsatt hårt drabbat av covid-19 och resenärer behöver vara mycket vaksamma på vilka effekter det får för resandet. Iran har i december 2021 infört en rad nya restriktioner med anledning av spridningen av omikronvarianten.

Sedan oktober 2021 avråder UD inte längre från alla icke nödvändiga resor till bland annat Iran med anledning av covid-19-pandemin.

Avrådan lyftes utifrån en global helhetsbedömning av att pandemins bredare samhällskonsekvenser inte längre innebär samma oförutsägbarhet för resande till och vistelse i andra länder som tidigare under pandemin.

Råd till svenska resenärer med anledning av covid-19

Iran är fortsatt hårt drabbat av covid-19, med en omfattande samhällsspridning och en mycket ansträngd sjukvård. Svenskar som vill resa till Iran behöver hålla sig noga informerade om både den lokala smittspridningen i Iran och om vilka krav som ställs för inresa till Iran, från flygbolag och iranska myndigheter.

Det är mycket viktigt att resenärer till Iran håller sig noga informerade om den lokala smittspridningen på vistelseorten och vilka effekter det får för t.ex. tillgång till sjukvård och annan samhällsservice. Det är också mycket viktigt att resenärer noga håller koll på vilka restriktioner iranska myndigheter har infört på vistelseorten. Smittspridning och restriktioner varierar i olika delar av landet.

De iranska myndigheternas restriktioner påverkar vardagslivet i Iran och möjligheten att röra sig i landet. Restriktionerna utgår från fyra kategorier: röd, orange, gul och blå. Restriktionerna varierar därför mellan olika delar av landet. Färgkategori för olika städer och provinser justeras dagligen baserat på smittspridningens lokala utveckling.

Iranska myndigheter arbetar sedan november 2021 för att öka kraven på att uppvisa vaccinationsintyg för att få tillgång till vissa allmänna och offentliga platser. Resenärer bör hålla sig uppdaterade om utrullningen av dessa krav och den påverkan det får på vardagslivet.

Situationen i Iran har under pandemins gång varierat stort beroende på smittspridningen, med mer omfattande restriktioner när spridningen är högre. Svenskar som vill resa till Iran behöver vara beredda på att en ökande smittspridning kan innebära snabbt förändrade förutsättningar för vistelsen i landet, t.ex. vad gäller möjligheten att röra sig inom landet.

Aktuell information om smittspridning och restriktioner finns på iranska hälsoministeriets hemsida samt på WHO:s sida för Iran. Observera dock att information om nya restriktioner vanligen ges via presskonferenser och rapporteras av nyhetsmedier.

Särskilda inresebestämmelser

Iran har från och med den 25 december 2021 och 15 dagar framåt stängt alla land- och sjögränser för inresa till Iran för personer som inte är iranska medborgare, har uppehållstillstånd eller vissa typer av visum. För frågor om visum till Iran, kontakta Irans ambassad i Stockholm. Personer med iranskt pass har under hela pandemin haft möjlighet att resa in i landet.

Tillgången till flygförbindelser till och från Iran har varierat under det senaste året. Det finns möjlighet att flyga mellan Iran och europeiska destinationer.

Alla flygpassagerare som anländer till Iran måste sedan november 2021 kunna uppvisa både ett vaccinationsintyg och ett negativt PCR-testresultat för covid-19. PCR-intyget får enligt iranska myndigheter vara max 72 timmar gammalt. Det är därtill möjligt att flygbolaget ställer ytterligare krav på PCR-testets giltighet. Resenärer bör därför noga ta del av flygbolagets information.

Resenärer till Iran som inte kan uppvisa både vaccinationsintyg och ett negativt PCR-testresultat som uppfyller kraven kan nekas ombordstigning av flygbolaget, och även om de släpps på kan de nekas inresa till Iran vid ankomst.

Därtill kan resenärer avkrävas ytterligare ett PCR-test i samband med ankomst, på egen bekostnad.

Resenärer som reser från Iran med flyg behöver i de flesta fall också uppvisa vaccinationsintyg och ett negativt PCR-testresultat. Kontakta ditt flygbolag för information om vilka krav som ställs (godkända intyg och laboratorier, maxålder på testresultat). För samtliga avresor med flyg från Iran gäller att resenären ska ha biljett till slutdestinationen och att destinationens nuvarande regelverk innebär att man tar emot resenären. Observera att det tillfälliga inreseförbudet till Sverige fortfarande är i kraft (gäller inte svenska medborgare). För information rörande vem som tillåts resa in i Sverige hänvisas till svenska polisens informationssida. 

Lokala restriktioner

De lokala restriktionerna i Iran utgår från ett kategorisystem med fyra kategorier: röd, orange, gul och blå. Nedan ges översiktlig information om restriktionerna i de olika kategorierna. För mer detaljerad information om samtliga restriktioner i respektive kategori, besök hälsoministeriets hemsida.

I städer och provinser i blå kategori (låg risk) är vissa offentliga inrättningar stängda, men butiker och offentliga inrättningar tillåts hålla öppet.

I gul kategori (varningsnivå 1) råder förbud mot kulturella och religiösa evenemang och vissa sportaktiviteter. Bilar registrerade i städer i gul kategori tillåts inte lämna staden och bilar utifrån tillåts inte resa in.

I orange kategori (varningsnivå 2) ska därtill bl.a. skolor, universitet, bibliotek, badhus, biografer, teatrar, museer, skönhetssalonger och kollektivtrafik hålla stängt.

I röd kategori (varningsnivå 3) ska därtill alla butiker och affärsverksamhet hålla helt stängt, med undantag för apotek och matbutiker.

Munskydd är obligatoriskt för att besöka butiker och andra inrättningar inomhus.

Länkar till övrig relevant information för resenärer

Följ Folkhälsomyndighetens råd även utomlands för att undvika smittspridning. Läs även Folkhälsomyndighetens råd till dig som planerar längre resor. 

Se även ambassadens övriga reseinformation rörande andra aspekter än covid-19.

Resenärer rekommenderas att ladda ner appen UD Resklar. Anmäl dig också på svensklistan i Iran.

Senast uppdaterad 27 dec 2021, 15.16