• Svenska

Om utlandet Iran

Lokala lagar och sedvänjor

Indragna pass för personer med dubbelt medborgarskap
Svenska medborgare av iranskt ursprung kan riskera att få sina iranska och/eller svenska pass beslagtagna av myndigheterna vid in- eller utresa till/från Iran, eller under vistelsens gång. Ambassaden kan - i det fall det skulle bli nödvändigt - utfärda nya svenska pass, men kan inte påverka iranska myndigheters handläggning av iranska resehandlingar. Ett nytt pass kommer inte nödvändigtvis heller erbjuda personen en möjlighet till utresa, eftersom det krävs särskilda utresevisum, och eftersom personer med dubbelt medborgarskap enligt iransk lag måste resa in i och ut ur Iran med iranskt pass.

Värnplikt för personer med dubbelt medborgarskap
Den iranska värnpliktsåldern (endast för män) är 18–34 år. Detta gäller också svensk-iranska medborgare, som från 17 års ålder kan komma att nekas tillåtelse att resa ut ur Iran. Irans ambassad i Stockholm bör kunna ge mer information om detta.

Kvinnor och barn med dubbelt medborgarskap
Iransk-svenska kvinnor gifta med iransk-svenska eller iranska män behöver makens medgivande för förnyelse av iranska pass. Iransk-svenska kvinnor bör också vara medvetna om att maken enligt iransk lag har rätt att belägga sin fru och barn med utreseförbud. Svensk skilsmässa är inte giltig i Iran.

Det rekommenderas att diskutera ärenden som rör giftermål, skilsmässa, vårdnad om barn (Iran har t ex inte skrivit under Haag-konventionen) och liknande med iransk advokat före avresa. Svenska ambassadens möjligheter att agera i ärenden som dessa är i det närmaste obefintliga.

Hemgift/mehrie
Enligt iransk lagstiftning upprättas ofta ett särskilt kontrakt i samband med att äktenskap ingås, i vilket ett så kallat mehrie kan avtalas. Mehrie kan på vissa sätt jämföras med vad som i Sverige kallas hemgift. Enligt ett sådant avtal är hustrun borgenär för det överenskomna värdet av mehrie och maken är således gäldenär för beloppet. Hustrun har rätt att kräva utbetalning av mehrie från maken när som helst (både under äktenskapet och vid eventuell skilsmässa) och har rätt att få saken prövad av domstol. Om domstolen dömer till hustruns fördel kan det innebära att delar av makens tillgångar konfiskeras. Hustrun har också rätt att begära av iranska myndigheter att maken förses med utreseförbud till dess att mehrie är betald.

Klädkoder
Iran är ett shiamuslimskt land där sharialag tillämpas. Kvinnor måste täcka håret och bära kläder som inte avslöjar kroppens former, till exempel med en knälång kappa/jacka och långbyxor. Däremot behöver man inte bära svart även om många iranska kvinnor, speciellt utanför huvudstaden, gör det. I moskéer och basarer bör man vara extra noga med sin klädsel för att inte provocera. Även män bör klä sig täckande och till exempel inte bära shorts eller linnen på allmän plats.

Relationer
All typ av fysisk kontakt och ömhetsbetygelser mellan man och kvinna bör undvikas på allmän plats. Sexuella relationer mellan män och kvinnor som inte är gifta med varandra, liksom otrohet och homosexuella handlingar, är olagligt och kan medföra dödsstraff.

Man och kvinna som inte är äkta makar tillåts inte sova i samma hotellrum. Vigselbevis bör kunna uppvisas.

Ramadan
Under fastemånaden Ramadan bör man undvika att äta, dricka och röka på allmän plats från soluppgång till solnedgång.

Senast uppdaterad 01 aug 2021, 11.10