• Svenska

Om utlandet Irak

Förnyelse av pass när det gamla gått ut

Giltig ID handling
När du söker pass ska du kunna styrka din identitet.
Din identitet ska styrkas genom att du uppvisar

1. ett giltigt svenskt pass eller nationellt identitetskort, eller
2. giltigt svenskt körkort.

Övrigt underlag
Om ditt pass har gått ut så kan du lämna övrig information och relevanta dokument till passhandläggaren för utredning av din identitet.
Passhandläggaren kan efterfråga olika dokument för att styrka identiteten.
Ett giltigt Irakiskt eller annat utländskt pass gäller inte som ID handling för att styrka din identitet. Det kan dock lämnas som underlag i utredningen om din identitet.
Personbevis gäller inte som ID handling.
Har du andra dokument som visar på din identitet så kan du uppvisa dem vid ansökan.

Intygande av din identitet av annan person

Du kan be en annan person att intyga din identitet.  Den som kan styrka din identitet kan vara.

- vårdnadshavare,
- myndigt barn eller barnbarn,
- förälder
- ett myndigt syskon
- mor- eller farförälder,
- make eller maka, (sambo eller registrerad partner)

Den person som identifierar en annan ska vara närvarande vid identitetskontrollen och själv styrka sin egen identitet (med svensk giltig ID handling i första hand). Att annan person intygat identiteten är ingen garanti för att ansökan bifalles.

Avgift och överklagan
Passavgiften är ej återbetalningsbar.
Passhandläggaren utreder ansökningen efter att ansökan lämnats in.
Om du får avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga.

Senast uppdaterad 27 nov 2020, 15.54