• Svenska

Om utlandet Irak

Avgifter

Avgifterna är fastställda i Avgiftsförordningen (SFS 1997:691) men eftersom valutakurserna ändras kan avgifterna variera. Alla avgifter betalas kontant i amerikanska dollar (USD) på ambassaden respektive sektionskontoret i Erbil.

Avgifter fr o m 2020-03-01

Ambassaden accepterar endast kontant betalning i USD.
Kontakta ambassaden inför ditt besök för aktuell avgift i USD.

PASS

Ordinarie pass USD160 

Provisoriskt pass USD180  

Utlämning av pass utfärdat av annan myndighet USD20

ETD (European Travel Document) USD180

ID-KORT

Nationellt ID-kort USD160

Utlämning av ID-kort utfärdat av annan myndighet USD20

VISUM

60 EUR

ÖVRIGT

Legalisering USD20

Levnadsintyg - Utan kostnad

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer