• Svenska

Om utlandet Indonesien

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

 

Lägesuppdatering Covid-19

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att noggrant överväga huruvida de bör resa till Indonesien eller fortsätta vara kvar i Indonesien. Det är viktigt för varje enskild att hålla sig informerad om vad som gäller lokalt samt att följa lokala myndigheters anvisningar och instruktioner. Smittspridningen av coronaviruset fortgår i landet och den lokala sjukvården är på flera håll fortsatt belastad. Detta har inneburit att den indonesiska regeringen infört restriktioner (PPKM), men händelseutvecklingen innebär att restriktionerna är regelbundet föränderliga. Det indonesiska COVID-19 Respons Acceleration Task Force informerar Beranda | Covid19.go.id (på indonesiska), och Folkhälsomyndigheten i Sverige uppdaterar sin webbplats och följer utvecklingen kontinuerligt. Frågor och svar om viruset finns här.

Särskilda inresebestämmelser

Möjligheterna för internationella besökareatt resa in i landet är tills vidare begränsade. Personer som har uppehållstillstånd (KITAS eller KITAP) i Indonesien är undantagna från inreseförbudet, men måste vid ankomst kunna uppvisa vaccinationsintyg (2 doser) och ett negativt PCR-testresultat som inte är äldre än 72 timmar. Samtliga inresande måste dessutom underställa sig 14 dagars karantän, varav de första tre på ett av indonesiska myndigheter anvisat hotell, på egen bekostnad. Sedan 17 september har möjligheten att resa in på vissa typer av viseringar återinförts.

Mer information finns här: Directorate General of Immigration (imigrasi.go.id).

Lokala restriktioner

För närvarande gäller s.k. "sociala restriktioner" (PPKM) i i olika grad över helan Indonesien, till följd av spridningen av Covid-19 i landet. Restriktionerna innebär att resenärer som ska resa inrikes behöver uppvisa vaccinationsintyg och negativt PCR- eller i vassa fall antigen-test. Vid inrikes resa bör man undersöka vilka förutsättningar/krav som gäller för just den resan med sin researrangör.

Resenärer som inte är vaccinerade och vill lämna Indonesien men behöver resa inrikes för att transitera till ett internationellt flyg är undantagna från kravet på vaccinationsintyg förutsatt att de inte lämnar flygplatsområdet under transitering. Dessa resenärer behöver dessutom erhålla godkännande från det lokala Port Health Office/Authority för inrikesresa med syfte att lämna Indonesien, samt uppvisa giltig flygbiljett. Svenskar som befinner sig i landet uppmanas att hålla sig informerade om lokala myndigheters regler och rekommendationer. Läs mer här: https://corona.jakarta.go.id/en

From Final Cirkular Note additional information on SE 14-2021 and Addendum SE 8-2021:

Foreign nationals who are not vaccinated and intend to leave the territory of the Republic of Indonesia, but need to travel domestically in order to reach the exit point for international flights are exempted from showing COVID-19 vaccination card/certificate provided that they do not leave the airport area during transit or waiting for their international flights, with the following requirements:

  1. Obtaining clearance issued by the local Port Health Office/Authority to travel domestically, with the purpose to continue their flights to leave Indonesia; and
  2. Showing valid flight itinerary leaving Indonesia for direct transit from the city of departure to the exit point for international destination.

Råd till svenska resenärer

Svenska medborgare i Indonesien bör noggrant överväga huruvida de bör fortsätta vistas i Indonesien. Det är upp till varje person att själv avgöra huruvida en resa bör företas eller inte. Svenska medborgare bör också notera att nya reserestriktioner införs kontinuerligt i olika länder. Resenärer uppmanas hålla sig informerade om reserestriktioner. Tänk på att varje land ansvarar för sina respektive reserestriktioner – inte svenska myndigheter. 

Svenska medborgare bör även säkerställa att de har fullgott försäkringsskydd, men bör samtidigt notera att även med försäkring medför standarden på indonesisk sjukvård förhöjd risk vid sjukdom eller skada samt att rådande läge kan medföra att medicinsk evakuering inte går att tillgå. Det finns ingen garanti för att tillfredsställande vård kan fås i Indonesien. Sjukvården i Indonesien håller betydligt lägre standard än den svenska, även i Jakarta och på Bali, och är heller inte jämförbar med andra länder i regionen. 

Ambassaden rekommenderar svenska medborgare att ladda ner applikationen UD Resklar och där läsa reseinformationen om Indonesien samt 'generella råd inför din resa' om det nya coronaviruset

Senast uppdaterad 11 nov 2021, 12.01