• Svenska

Om utlandet Indien

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Sveriges ambassad i New Delhi och Generalkonsulatet i Mumbai övervakar löpande utvecklingen avseende covid-19 i Indien. Smittökningen ökar nu över hela Indien vilket lokalt kan föranleda stor brist på adekvat sjukvård. I ljuset av detta uppmanas resenärer iaktta stor försiktighet, noga följa social distansering, vidta andra covid-relaterade åtgärder samt se över sin situation. Du kan få information om hur smittspridningen i de olika regionerna ser ut på indiska hälsoministeriets hemsida.

Indien har ett testsystem för covid-19 och resultat kan i de flesta fall erhållas inom 24 timmar. För att boka ett test bör man kontakta en läkare eller kontrollera med indiska myndigheter vart man kan genomföra ett test för covid-19. För att hitta en klinik för test för covid-19 kan man besöka hemsidan för Indian council for medical research. Kostnaden för ett test för covid-19 är fastslaget av delstatsregeringar och ligger mellan 400-800 rupies.

Indien påbörjade sitt vaccinationsprogram den 16 januari 2021. Sedan 1 maj 2021 kan samtliga över 18 år vaccineras mot covid-19 i Indien. För mer information om Indiens vaccinationsprogram kan man läsa här.

Särskilda inresebestämmelser

Från den 27 mars 2022 kommer kommersiell flygtrafik att återupptas. 

Indiska Ministry of Health and Welfare har uppdaterat riktlinjerna för resenärer till Indien upprepade gånger sedan pandemins start. Enligt de senaste riktlinjerna daterade den 10 februari 2022 ska alla internationella resenärer innan ankomsten till Indien fylla i en hälsodeklaration online och ladda upp resultatet av ett negativt PCR-test taget inom 72 timmar innan avresa eller vaccinationsbevis för covid-19. Barn under 5 år är undantagna kravet på PCR-test. 

Efter ankomst till Indien ska resenärer iakttaga 14 dagar s.k. självövervakning. Det innebär att resenären är fri att röra sig ute i samhället men måste vara observant om hen skulle få covid-19 symptom. Om symptom uppkommer ska resenären självisolera och uppsöka närmaste sjukvårdsinrättningen eller ringa nationella hjälplinjen (1075)/ delstatens hjälplinje.

Du kan läsa de senaste riktlinjerna på MoHFW | Home 

Mer information gällande resor eller viseringar till Indien kan fås av Indiens ambassad i Stockholm eller Indiens migrationsmyndighet (FRRO) .

Lokala restriktioner

De olika delstaterna i Indien har olika regler gällande karantän, test för covid-19 och andra begränsningar. I dagsläget har de flesta delstater någon form av utegångsförbud. Svenska medborgare uppmanas att följa lokala myndigheters anvisningar samt lokal media.

De olika delstaternas riktlinjer ändras ofta. Det är därför viktigt att kontrollera vad som gäller för det fall man reser över delstatsgränser. 

Råd till svenska resenärer

  • Svenska medborgare uppmanas att följa de indiska hälsomyndigheternas och lokala myndigheters anvisningar och rekommendationer.
  • Det är obligatoriskt att använda munskydd.
  • Hålla sig uppdaterad och följa eventuella uppdateringar från indiska myndigheter och medierapporteringen kring covid-19.

Användbara länkar:

Bureau Of Immigration (boi.gov.in)

Novel Corona Virus | Ministry of Health and Family Welfare | GOI (mohfw.gov.in)

Home | Ministry of Civil Aviation | GoI

New Delhi Airport

Det indiska hälsoministeriet har en stödlinje som är öppen dygnet runt med engelsktalande personal. För att nå stödlinjen kan man ringa +91 11 2397 8046 eller mejla ncov2019@gmail.com

För att få konsultation med en läkare kan man ringa The Indian Medical Associations stödlinje på +91 99996 72238 eller +91 99996 72239

Information och kontakter i Sverige

För akuta konsulära nödsituationer ska man kontakta Sveriges ambassad i New Delhi på +91 11 4419 7100. Om du befinner dig i delstaten Maharashtra eller Goa ska du kontakta Generalkonsulatet i Mumbai på +91 22 6113 2300. Efter kontorstid kan du alltid nå UD:s konsulära jour på +46 8 405 50 05.

Om du befinner dig i Indien eller planerar en resa kan du ladda ner appen Resklar och registrera dig på svensklistan

Sveriges nationella informationsnummer för information kring covid-19 är 113 13.

För den senaste informationen kring inreseregler i Sverige kan man läsa mer på folkhälsomyndighetens och polisens hemsidor.

 

Senast uppdaterad 02 aug 2022, 14.50