• Svenska

Om utlandet Indien

Dubbelt medborgarskap i Indien

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Den som till exempel blir svensk medborgare kan således behålla sitt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta. Indien accepterar inte dubbelt medborgarskap.

    

Risker och problem med dubbelt medborgarskap

Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap. Nedan hittar du exempel på situationer där problem kan uppstå och där Sverige har svårt att hjälpa till.

Det svenska medborgarskapet erkänns inte

Ditt svenska medborgarskap kanske inte erkänns av det andra landet, där du också är medborgare. Det innebär till exempel att myndigheterna i det landet inte tillåter Sverige att ge dig konsulär hjälp om du skulle frihetsberövas/gripas av polisen eller att en svensk ambassadtjänsteman inte får träffa dig.

Du kan också få problem i tredje land, i synnerhet om du inte rest in i landet på ditt svenska pass utan i stället använt ditt andra pass. Då kan myndigheterna i landet hävda att Sverige inte har rätt att hjälpa dig om du får problem.

Militärtjänst

Många länder har obligatorisk militärtjänst. Om du är medborgare i landet kan du vara tvungen att fullgöra militärtjänst. Plikten gäller även om du är bosatt i ett annat land och har erhållit ytterligare ett medborgarskap. Du kan således bli inkallad om du någon gång i framtiden besöker ditt andra hemland.

Du kan också fängslas om det visar sig att du inte gjort din militärtjänst. I en del länder hjälper det inte att du inte känt till bestämmelsen eller att du passerat den övre åldersgränsen för militärtjänst.

Resor

Om du reser med två pass kan gränspolis och tullmyndigheterna genomföra extra kontroller. Du kanske saknar in- eller utresestämpel i ett av passen. Anledningen till att du reser med två pass kan också ifrågasättas. I en del länder kan det ena passet komma att konfiskeras och du kan riskera böter. Det kan till och med hända att du hindras från att lämna landet.

Utbildning

Om du fått fri gymnasie- eller universitetsutbildning i ditt andra hemland, kan du tvingas betala tillbaka den statens kostnader för utbildningen om du utvandrat och blivit medborgare i ett annat land.

Arv

Vissa länder tillåter inte att arv överförs till medborgare som också har ett annat medborgarskap.

Äktenskap, skilsmässa, vårdnad om barn

I Sverige erkänns äktenskap som ingåtts enligt ett annat lands lag under förutsättning att det är giltigt i det andra landet. Däremot erkänns inte äktenskap ingångna i Sverige i alla länder. Inte heller en svensk skilsmässa eller dom om vårdnad av barn gäller överallt. Det innebär att du måste kontrollera vad som gäller i ditt andra hemland.

Bortförda barn

Många fall av bortförda eller kvarhållna barn i utlandet gäller fall där föräldrar och barn har dubbla medborgarskap. Om den förälder som för bort barnet har ett annat pass än det svenska kan svenska myndigheter ha svårt att förhindra att barnet förs bort.

Om barnet rest in i ett annat land på det landets pass, kan myndigheterna där hävda att det rör sig om deras medborgare som omfattas av deras lagstiftning och Sverige kan inte göra anspråk på att företräda barnet. Denna svårighet uppstår främst i länder om inte anslutit sig till den så kallade Haagkonventionen och som heller inte erkänner dubbla medborgarskap

Dubbelt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer