• Svenska

Om utlandet Hongkong

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

För att begränsa spridningen av coronaviruset har regeringen i Hongkong utlyst nödläge och vidtagit strikta beredskapsåtgärder. Bestämmelserna ändras kontinuerligt och generalkonsulatet uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters anvisningar och regler.

Smittspridningen i Hongkong är för närvarande låg. Läs mer här för aktuell information om och översikt av smittspridningen i Hongkong. 

Särskilda inresebestämmelser

Det råder inreseförbud för resenärer som inte är bosatta i Hongkong. Resenärer som kommer från Fastlandskina, Macao och Taiwan är, under förutsättning att ingen resa till andra länder eller regioner har företagits de senaste 14 dagarna, undantagna. Resenärer som har visum för att bo, studera eller arbeta i Hongkong samt makar och barn till bosatta är också undantagna från inreseförbudet. Läs mer om inreseregler här.

Resenärer som har checkat in till sin slutdestination får transitera via Hongkong. Transitering till Fastlandskina tillåts dock inte. Läs mer här.

Vissa länder klassificeras som högriskländer. För resenärer som har besökt dessa gäller särskilda regler. Läs mer om kategoriseringen av länder och regler här. Mer information om s k resebubblor hittas här

Obligatorisk karantän gäller för resenärer från alla länder inklusive Sverige. Olika karantänsbestämmelser gäller med anledning av varifrån du reser och bestämmelserna ändras kontinuerligt. Läs mer här.

  • Inresande måste spendera den obligatoriska karantänen på hotell. En hotellbokning för mellan 14-21 dagar (längden beror på varifrån du reser) måste uppvisas för att få påbörja resan till Hongkong. Endast särskilt utpekade hotell godkänns för karantänvistelserna. Läs mer här.
  • Särskilda regler gäller för resande från Fastlandskina, Macao och Taiwan. Resenärer från Fastlandskina och Macao är, under förutsättning att kriterier i 'Return2HK Scheme' är uppfyllda, undantagna från karantän. Läs mer här.

Obligatorisk hälsokontroll krävs vid inresa till Hongkong. Alla resenärer testas för covid-19. Läs mer här

Lokala restriktioner

Förbud mot samlingar på offentliga platser med fler än 4 deltagare. Verksamheter och etablissemang omfattas av förbud och restriktioner. Det är obligatoriskt att använda munskydd på offentliga platser (förutom vid viss fysisk aktivitet) samt vid resande med allmänna färdmedel:

För att underlätta smittspårning är det obligatoriskt att registrera alla besök av de flesta typer av verksamheter, exempelvis restauranger, sportanläggningar, skönhetssalonger, all offentlig service och statliga byggnader. Registreringen med namn, telefonnummer och tidpunkt kan ske antingen via mobilappen LeaveHomeSafe eller via ett formulär. Läs mer här.

Personer och grupper som anses löpa högre risk för att vara smittade av covid-19 kan kallas till obligatorisk testning. Exempelvis specifika yrkesgrupper eller personer som har befunnit sig i områden och lokaler där smittade har påträffats. Bostadsområden kan också med kort varsel spärras av tills alla i området har testats. Läs mer här.

Personer som bor tillsammans eller av någon annan anledning bedöms ha haft nära kontakt med någon som testas positivt kan skickas till obligatorisk karantän i ett av Hongkongs karantäncenter. Se lokala myndigheters frågor och svar om karantän här

Information om vaccinering

Svenska medborgare som är bosatta utomlands och vill vaccinera sig bör vända sig till lokala myndigheter och lokal sjukvård där de bor. I Hongkong tillhandahålls vaccinering för alla som är bosatta i Hongkong. Om du är folkbokförd i Sverige erhåller du fri vaccinering i Sverige.

Råd till svenska resenärer

Du som vistas i Hongkong uppmanas att hålla dig informerad om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters anvisningar och regler som uppdateras kontinuerligt. Läs mer här

Alla frågor om inresor till Sverige och det tillfälliga inreseförbundet besvaras av Polisen. Läs mer här

Svenska medborgare ombedes registrera sig på svensklistan så att konsulatet kan gå ut med information vid behov. Om vi inte vet att du befinner dig i Hongkong kan vi inte nå dig. Vi ber också dig som har lämnat Hongkong att ta bort dina uppgifter från svensklistan så att vi inte söker dig i onödan. Ladda gärna ner appen Resklar där UD ger råd inför utlandsresan.

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05. Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Myndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar. Du kan också läsa mer om utbrotten här.

Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar, läs mer här.

För information om åtgärder och restriktioner i Macao, se Macao Tourism Government's hemsida.

Senast uppdaterad 29 apr 2021, 10.35