Meny
  • Svenska

Hong Kong

Rösta utomlands i Hongkong

VAL 2018

Med anledning av val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 9 september 2018 kommer generalkonsulatet ha röstmottagning för de som önskar att rösta.

Öppettider för röstning

27 augusti kl. 13.00 - 15.00

28 augusti kl. 13.00 - 15.00

29 augusti kl. 13.00 - 20.00

30 augusti kl. 13.00 - 20.00

31 augusti kl. 13.00 - 15.00

3 september kl. 13.00 - 20.00

Ta med dig giltig ID-handling, såsom pass alternativt svenskt körkort, samt ditt röstkort.

Bor du utomlands och vill rösta i valet 2018 behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den och för att få röstkort och material för brevröstning skickat till dig. Röstlängden som upprättas inför varje val grundas på de uppgifter som finns i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Du anmäler dig till röstlängden genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842.pdf)

Mer information om rösträtt och andra valrelaterade frågor finner du på Valmyndighetens hemsida 

Välkomna!

-----------------------------------------

Swedish general election 2018

The 2018 Swedish general election to the parliament, city and county is scheduled for 9 September 2018. Swedish citizens living abroad can vote at Consulate General of Sweden in Hong Kong.

Opening hours for the Election is:

27th August 13.00 - 15.00

28th August 13.00 - 15.00

29th August 13.00 - 20.00

30th August 13.00 - 20.00

31st August 13.00 - 15.00

3rd September 13.00 - 20.00

Please bring your Swedish Passport / Swedish ID-Card or your Swedish driving licence along with a valid voting card.

You must apply to the Swedish Tax Agency (Skatteverket) every ten years to be included on the electoral roll for a further ten years. Before election, the Election Authority (Valmyndigheten) sends out expatriate voting cards and postal voting materials to all Swedes who are listed with the Tax Agency as resident outside Sweden 30 days before election. In order to be included on the electoral roll you must complete the form "Ny adress/röstlängd för utvandrad" and send it to the Swedish Tax Agency.(SKV 7842.pdf)

For more information, see the Electoral Authority's website.

Welcome!

Grundläggande information om: Rösta utomlands

Läs mer