Meny
  • Svenska

Hong Kong

Registrera nyfödd i Hongkong

Ansökan om samordningsnummer hanteras måndagar och tisdagar efter tidsbokning.

Vid besöket skall Skatteverkets blankett Förnamn och efternamn - Ansökan vara ifylld och tas med. Utöver detta behövs följande tas med i original:

  • Barnet måste komma till passmyndigheten tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
  • Födelsebevis i original ska uppvisas.
  • Föräldrarnas vigselbevis i original ska uppvisas. Om vigseln skett eller blivit registrerad i Sverige räcker det med ett utdrag från Skatteverket där detta framgår.
  • Vårdnadshavares pass eller giltig fotolegitimation i original.
  • Förlossningsjournal från sjukhuset som visar att mamman fött barnet.
  • Om bara ena föräldern lämnar in ansökan måste hen ha med sig den andres pass eller giltig fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

Dokument på annat språk än engelska eller svenska ska översättas och bestyrkas av notarius publicus.

Boka tid via e-post till: Generalkonsulat.hongkong@gov.se eller ring +852 2521 1212.

Grundläggande information om: Registrera nyfödd utomlands

Läs mer