• Svenska

Om utlandet Hongkong

Beställning av samordningsnummer i Hongkong

Om ni är bosatta i Hongkong kan ni boka tid för ansökan om samordningsnummer vid generalkonsulatet. Dessa ärenden hanteras måndagar och tisdagar.

Vid besöket skall Skatteverkets blankett Förnamn och efternamn - Ansökan vara ifylld och tas med. Båda vårdnadshavarna ombedes närvara vid besöket. Utöver detta behövs följande tas med i original:

  • Barnet måste komma till passmyndigheten tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
  • Födelsebevis i original ska uppvisas.
  • Föräldrarnas vigselbevis i original ska uppvisas. Om vigseln skett eller blivit registrerad i Sverige räcker det med ett utdrag från Skatteverket där detta framgår.
  • Vårdnadshavares pass eller giltig fotolegitimation i original.
  • Förlossningsjournal från sjukhuset som visar att mamman fött barnet. Ta med Mother Discharge Record samt New Born Discharge Record. Ta även med den s.k. "Baby Book" som utfärdas för barnet. 
  • Om bara ena föräldern lämnar in ansökan måste hen ha med sig den andres pass eller giltig fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

Dokument på annat språk än engelska eller svenska ska översättas och bestyrkas av notarius publicus.

Boka tid via e-post till: generalkonsulat.hongkong@gov.se eller ring +852 2521 1212.

Mer information om samordningsnummer hittar du på Skatteverkets hemsida.