• Svenska

Om utlandet Hongkong

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Hongkong

Du bokar tid för passansökan: Online-tidsbokning. Ta med din ifyllda blankett Vårdnadshavares Medgivande och Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap (in English Consent of Custodian and Swedish Citizen - Form for passport applicant). Notera att båda blanketterna ska vara undertecknade av båda vårdnadshavarna. Samtliga uppgifter ska vara ifyllda vid besöket. För det att inte båda vårdnadshavarna är med vid passansökan, vänligen ta med pass alt. undertecknad passkopia avseende den uteblivna vårdnadshavaren. 

Har du ett samordningsnummer? Enligt det nya regelverket vilandeförklaras samordningsnummer per automatik efter fem år om inte en anmälan om förnyelse inkommit till Skatteverket. Detta kan förlänga handläggningstiden vid bl.a. passansökan. Vi rekommenderar dig med samordningsnummer att vända dig till Skatteverket för att ta reda på om ditt samordningsnummer vilandeförklarats innan ni besöker generalkonsulatet då också ytterligare dokumentation måste tas med vid er passtid. Läs mer här - Samordningsnummer | Rättslig vägledning | Skatteverket.

Observera att passökanden som är född utomlands och under 22 år finns särskilda bestämmelser angående passets giltighetstid och det svenska medborgarskapet.
Ytterligare information finns på Migrationsverkets webbplats