Meny
  • Svenska

Hong Kong

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Hongkong

Du bokar tid för passansökan: Online-tidsbokning. Ta med din ifyllda blankett Vårdnadshavares Medgivande och Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap (in English Consent of Custodian and Swedish Citizen - Form for passport applicant). Samtliga uppgifter ska vara ifyllda vid besöket. Detta är särskilt viktigt så att du inte missar din bokning.

Obs. För passökanden som är född utomlands och under 22 år finns särskilda bestämmelser angående passets giltighetstid och det svenska medborgarskapet.
Ytterligare information finns på Migrationsverkets webbplats

Grundläggande information om: Förnyelse av pass för barn under 18 år

Läs mer