Meny

Allmänt om: Förnyelse av pass för vuxna

För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass krävs följande:

  • Personlig inställelse vid passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet).
  • Tidigare pass ska medtas, om passet ej är giltigt krävs även annan giltig fotolegitimation.
  • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av passmyndigheten.
  • Om du är utskriven ur Sverige måste du i vissa länder visa upp uppehållstillstånd i bosättningslandet. 
  • Utlandsmyndigheten kan begära att du lämnar in ett personbevis (ej äldre än 1 månad). Hör med utlandsmyndigheten om personbevis krävs.
  • Kontakta i så fall skatteverket för att få ett personbevis.
  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
  • Avgift för passet, motsvarar SEK 1 400 i lokal valuta.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Om giltig legitimation vid passansökan på Polisens webbplats
Om pass och nationellt id-kort på Polisens webbplats
Om personbevis på Skatteverkets webbplats

Senast uppdaterad 30 aug 2017, 08.02