Meny
 • Svenska

Råd i en krissituation

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor – välj ett land under ”Välj land här” högre upp på sidan för att läsa mer.

De flesta utlandsresor genomförs utan problem, men en krissituation kan inträffa plötsligt och utan förvarning. I vissa fall försämras säkerhetsläget succesivt i ett land eller region, för att slutligen utvecklas till en kris. Det är då särskilt viktigt att man som resenär följer händelseutvecklingen, läser på och förbereder sig inför resan och tänker igenom vilka möjligheter som finns för att få hjälp i olika situationer.

Vid en krissituation utomlands är det viktigt att:

 • Informera anhöriga i Sverige om situationen. Berätta var du befinner dig, var du kan nås och om du behöver hjälp. Tänk på att telefonnät och liknande kan vara utslagna av olika skäl. Testa alternativa kommunikationsmedel som SMS och sociala medier.  
 • Följa nyhetsrapporteringen och händelseutvecklingen i området genom massmedia och ambassadens reseinformation. Lokala myndigheters råd och rekommendationer är också viktiga informationskällor.
 • Kontakta flygbolag eller annan researrangör för ombokning av biljetter. 
 • Kontakta försäkringsbolagets larmcentral för praktisk hjälp, till exempel vid behov av sjukvård: SOS International (+45 7010 5050), Europeiska ERV Alarm (+46 770 456 920) eller Gouda Alarm (+45 33 15 60 60)

Kontakta Sveriges ambassad eller konsulat i landet för konkreta råd om hur problem kan lösas.

Om ambassaden eller konsulatet är stängt och du behöver akut rådgivning når du UD-jouren i Stockholm genom att ringa ambassadens växel och följa anvisningarna eller genom att ringa (+46 8 405 50 05)

Om Sverige inte har en ambassad/konsulat i det land du befinner dig, har du som EU-medborgare rätt att vända dig till annat EU-lands ambassad för konsulärt stöd.

Allmänna råd i en krissituation

Rekommendationerna i detta avsnitt är inte anpassade efter förhållanden i enskilda länder, men ger generella anvisningar om viktiga saker att tänka på i en krissituation.

Vid en explosion, skottlossning eller terrorattack

 • Sätt dig i säkerhet, använd naturliga skydd (som väggar, träd och liknande) och undvik folksamlingar.
 • Var uppmärksam på det du ser och hör, undvik att fokusera på telefonen.
 • Slå av ljudet på din telefon och ring inte i onödan till personer som kan befinna sig i riskområdet.
 • Följdattacker är möjliga. Gå inte fram och stanna inte kvar vid en plats där en attack precis inträffat, även om du tror att attacken är över.
 • För mer information, se Polisens hemsida. 

Vid upplopp

 • Bedöm var våldsamheterna är som värst och sätt dig själv i säkerhet.
 • Var uppmärksam på demonstranter såväl som säkerhetsstyrkor.
 • Följ polisens/militärens anvisningar och försök inte korsa avspärrningar.

Vid stormar

 • Stanna inomhus och undvik fönster. De säkraste platserna är ofta källare, fönsterlösa rum eller hallen/entrén i större byggnader.
 • Lämna området om du uppmanas att evakuera.

Vid översvämningar

 • Undvik att röra dig genom översvämmade områden. Vattenmassorna kan bestå av skadliga föremål, kemikalier och avloppsavfall. Det finns också en risk för elstötar på grund av skadade elledningar.
 • Försäkra dig om att färdvägen är öppen om du behöver förflytta dig. Försök inte korsa översvämmade vägar, sök istället alternativa färdvägar.

Vid en jordbävning

 • Om du är inomhus, ta skydd under ett stadigt bord. Finns inget bord, ta skydd invid en innervägg och täck huvudet med armarna. Undvik fönster. Lämna byggnaden först när skalvet slutat.
 • Om du är utomhus, lägg dig på marken. Undvik byggnader, större träd, telefonstolpar och annan infrastruktur.
 • Om du är i en bil, sakta ned och stanna på en så öppen plats som möjligt. Undvik att stanna på broar eller i tunnlar. Gå inte ut från bilen innan skalvet slutat.
 • Efter en jordbävning är efterskalv vanliga. Dessa kan vara tillräckligt kraftfulla för att orsaka ytterligare skador. Tsunamis kan också uppstå.

Vid en tsunami

 • Tsunamilarm utfärdas ofta strax innan flodvågen drar in. Agera omedelbart genom att röra dig mot högre mark.
 • Om du är i en större byggnad, rör dig uppåt i byggnaden.
Senast uppdaterad 28 jun 2017, 14.20