Meny
  • Svenska

Frihetsberövad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor – välj ett land under ”Välj land här” högre upp på sidan för att läsa mer.

Om du frihetsberövas utomlands, kan en svensk ambassad inte påverka eller ingripa i det landets rättsprocess. Ambassaden verkar för att du får offentlig försvarare utsedd av vistelselandets myndigheter och kan om du vill, hjälpa till att förmedla kontakt med din familj. Ambassaden kan däremot aldrig få dig frigiven ur häkte eller fängelse och inte heller betala borgen eller böter för dig.

Om du skulle gripas av polis ska du som svensk medborgare ges möjligheten att få din närmaste ambassad informerad om händelsen. Ambassaden tar då kontakt med dig för att bl.a. få veta om du vill att dina anhöriga i Sverige ska informeras om din situation. Om du inte ger ett sådant tillstånd, kan UD på grund av sekretess inte informera dina anhöriga om din situation. Om den frihetsberövade är omyndig är huvudregeln att vårdnadshavarna underrättas.

Om du vill kommer ambassaden att begära tillstånd att besöka dig. Ambassaden följer också rättsprocessen, och UD kan hålla dina anhöriga i Sverige informerade fortlöpande.

Ambassaden kan däremot inte intervenera i den juridiska processen eller fungera som juridisk rådgivare eller tolk.

Försvarare
Ambassaden verkar för att du får en offentlig försvarare. Skulle du hellre vilja ha en privat försvarare, så kan ambassaden ge dig namnförslag på advokater som du kan anlita. Huvudregeln är då att du själv eller dina anhöriga får betala advokatens arvode.

Borgen och böter
Det finns ingen möjlighet att låna pengar av ambassaden för att betala borgen eller böter men ambassaden kan hjälpa till med att förmedla pengar från anhöriga.

Svåra förhållanden i häkten och fängelser
I många länder är förhållandena i häkten och fängelser dåliga. Extra mat, hygienartiklar, etc. måste man i regel själv betala för. Om du saknar egna medel kan UD hjälpa till att förmedla pengar från anhöriga i Sverige.

Tiden från häktning till rättegång kan variera från land till land. Det är inte ovanligt att det kan ta ett till två år innan det blir rättegång. Att du är svensk ändrar inte på ärendets gång eftersom det är vistelselandets lag som gäller.

Avtjäna straffet i Sverige
Först när dom fallit och den har vunnit laga kraft, kan det bli aktuellt att pröva en ansökan om överförande av straffverkställighet, det vill säga att straffet får avtjänas i Sverige. För att ett överförande ska kunna ske ska flera villkor vara uppfyllda, bl.a. krävs att båda länderna samtycker till det. Det är alltså ingen rättighet att man som svensk får avtjäna sitt straff i Sverige.

Senast uppdaterad 16 sep 2018, 07.34

Vanliga frågor om frihetsberövande