Meny

Ekonomiskt nödställd

Tillbaka till Sydkorea Ekonomiskt nödställd

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor – välj ett land under "Välj land här" högre upp på sidan för att läsa mer.

Om du är i behov av pengar på grund av en stöld eller annan oväntad händelse förväntas det att du själv, nära anhörig eller vän i första hand kan hjälpa dig. UD och ambassaden kan ge råd och viss service för att lösa den uppkomna situationen. Endast när alla andra möjligheter är uttömda kan ambassaden bistå med ett tillfälligt lån.

Överföring från anhörig eller vän
Det går snabbt och enkelt att föra över pengar från Sverige via till exempel Western Union eller MoneyGram (finns hos Forex). En anhörig eller vän betalar in det belopp du behöver, plus en avgift, till något av företagens ombud i Sverige.

Strax därefter kan du ta ut pengarna hos agenten i landet där du befinner dig. Ombuden och agenterna finns i butiker, tobaksaffärer, hotell och växlingskontor. De är lätta att hitta och har ofta generösa öppettider, se företagens respektive hemsidor.

Hjälp från ambassaden
Du kan också få hjälp med överföring av pengar från ditt eget konto via ambassaden. Du får då betala både bankens eventuella avgift och UD:s avgift om 600 kronor.

Om du är nödställd och behöver pengar för att resa hem eller bekosta sjukvård, men inte har pengar på ditt bankkonto och dina anhöriga eller vänner inte kan föra över pengar till dig, kan du få hjälp av UD. Du lämnar då uppgifter på referenspersoner som UD kan kontakta och som kan betala in det belopp du behöver, plus en lagstadgad avgift om 600 kronor, till UD. Pengarna kommer sedan att betalas ut på ambassaden i form av kontanter i lokal valuta eller i form av en biljett hem, som ambassaden köpt.

Om du behöver ett tillfälligt lån
Om du hamnar i en nödsituation som inte är självförvållad och varken du eller dina uppgivna referenser har möjlighet att lösa problemet ekonomiskt, finns det i vissa fall möjlighet att få ett tillfälligt lån från en svensk ambassad för hemresa eller livsuppehållande vård. Du ska ha vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder före avresan från Sverige (till exempel ha en returbiljett, försäkring, pengar för uppehälle). Om du beviljas ett lån, måste du betala tillbaka lånet, plus UD:s avgift, inom en månad efter det att du fått faktura från UD. Avgiften är 600 kronor.

Ekonomisk hjälp inom Norden
Inom Norden tillämpas den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Det innebär att en person, som tillfälligt vistas i ett annat nordiskt land, och som omedelbart behöver socialt bistånd och sociala tjänster, ska få det bistånd som enligt landets lagstiftning svarar mot hjälpbehovet.

Därför bör du vända dig till socialjouren i den nordiska stad där du befinner dig, om du behöver hjälp ekonomiskt.

Senast uppdaterad 21 apr 2018, 15.32

Vanliga frågor om förlust av pass eller pengar