Meny

Dödsfall

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor – välj ett land under ”Välj land här” högre upp på sidan för att läsa mer.

Om en svensk dör utomlands kan ambassaden eller närmaste konsulat hjälpa till med att få fram information om händelsen från lokala myndigheter. Ambassaden eller konsulatet kan också bistå anhöriga på plats med råd om hur man ska gå tillväga, dels med att ta fram nödvändig dokumentation för hemtransport av den avlidna och för registrering av dödsfallet hos Skatteverket.

Om försäkring finns tar vanligtvis försäkringsbolagets larmcentral hand om den praktiska hanteringen kopplad till dödsfallet och bekostar exempelvis hemtransport av den avlidne.

Saknas försäkring kan ambassaden eller konsulatet hjälpa anhöriga med råd vad gäller hemtransport alternativt ge råd om lokal begravning på plats. Detta bekostas av anhöriga. Ambassaden eller konsulatet kan inte bevilja lån för sådana kostnader.

Senast uppdaterad 22 apr 2018, 09.42