Meny
  • Svenska

Hjälp till brottsoffer

Om du utsätts för ett brott utomlands bör du anmäla brottet till polisen på orten så snart du kan. Du bör självfallet också uppsöka läkare om du är skadad, för att bli omhändertagen och för att dokumentera skadorna.

Av ambassaden kan du få personligt stöd. Om brottet polisutreds/går till rättslig prövning kan du behöva anlita ett så kallat målsägandebiträde (advokat) som hjälper dig. Ambassaden kan vid behov hjälpa dig att hitta en lämplig advokat. Under vissa omständigheter kan du få ekonomiskt bistånd för sådan kostnad.

Efter återkomsten till Sverige kan du förhöra dig med Rättshjälpsmyndigheten om möjligheten till rättshjälp (främst sexualbrottsoffer).

Den som utsatts för brott utomlands kan ha rätt till brottskadeersättning. Information får du hos Brottsoffermyndigheten.

Rättshjälpsmyndigheten
Brottsoffermyndigheten

Senast uppdaterad 14 okt 2019, 12.56